دعا كردن
دعا کردن را هنگامی که دلتان شکسته می شود غنیمت دانید که رقت قلب ، رحمت است.

چه وقتها برای دعا کردن مناسبتر است

یکی از امتیازات دین اسلام تنوع در آن است . و پرهیز از یک نواختی. و تنوع در نوع دعا و نماز هم یک نوع امتیاز است نه ضعف.این ادعیه و زیارات در واقع ابزار و وسائلی است که از لسان محبوبان خدا بیان شده است در واقع این راه کار خود خدا است .علاوه بر این در روایات اسلامی به عواملی به عنوان مقدمات استجابت دعا اشاره شده است که چند مورد آن را بیان می کنیم.

بهترین زمان برای دعا کردن چه زمانی است؟

امام صادق(ع): بر شما باد به دعا کردن بعد از نمازها چه اینکه چنین دعایی مستجاب است.
بهترین زمان برای دعا کردن از زبان ائمه معصومین(ع)

امام باقر(ع): همین که شب جمعه فرارسید خداوند عزّوجلّ می فرماید:آیا دعاکننده ای هست که جوابش دهم. آیا درخواست کننده ای هست که عطا کنم او را، آیا استغفار کننده ای هست که بیامرزم او را. آیا توبه کننده ای هست که توبه اش را بپذیرم.

دعا کردن
بهترین زمان برای دعا کردن

پیامبر اکرم(ع): بهترین وقت دعا سحرگاهان است.

امام صادق(ع): دعا پیش از طلوع و غروب آفتاب سنت و دستوری است واجب و مسلم همراه طلوع و غروب آفتاب.

پیامبر اکرم(ع): به درستی که در شب ساعتی است که هر دعای بنده مستجاب است و آن مابین نیمه شب تا ثلث (سوم) باقیمانده شب.گفتم:شب خاصی است از شبها یا هر شب است. فرمود:هر شب.

امام صادق (ع) : سه وقت است که دعا در آن اوقات مستجاب است.
1ـ بعد از نماز واجب
2ـ هنگام آمدن باران
3ـ هنگام ظاهر شدن آیه و نشانه معجزه ای از طرف خدا برای بندگان خود.

بهترین زمان برای دعا کردن از زبان ائمه معصومین(ع)

4.2377
این مطلب مفید بود ؟31760
برگرفته از افکارنیوز -/ ر
وبگردی