وای فای رایگان
در یک دبیرستان وای فای رایگان برای دانش آموزان وجود دارد که بدست آوردن رمز آن به همین سادگی نیست و شرط دارد.

وای فای رایگان برای دانش آموزان!

این دبیرستان با به کار گرفتن ایده ای جالب دانش آموزان را به حل معادله دعوت میکند, اگر دانش آموزان معادله را درست حل کنند رمز وای فای را میگیرند.

وای فای رایگان

شرط استفاده از وای فای رایگان

دبیرستانی در انگلیس در اقدامی جالب، وای فای رایگان در اختیار دانش آموزانش قرار داده است، اما دانش آموزان برای به دست آوردن رمز مجبورند هر روز جواب معادله ای را که به عنوان رمزانتخاب شده است را بدست بیاورند!

شرط یک مدرسه برای استفاده از وای فای رایگان

4.820
این مطلب مفید بود ؟191
برگرفته از مجله دوستان -/ح
برچسب : وای فای
وبگردی