تبریک روز کارگر
در تقویم جهانی یک روز با عنوان روز کارگر نامگذاری شده است که در این روز می توانیم با استفاده از متن های مناسب از زحمات و تلاش های فراوان آن ها تشکر کنیم.

جملات و متن های کوتاه مناسب پیامک روز جهانی کارگر

کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند که با زحمت و تلاش فراوان سبب چرخش چرخه های زندگی جامعه و امتداد رگه های حیات در مجاری هستی می شوند. برای ارج نهادن به قشر زحمت کش کارگران 11 اردیبهشت را به نام روز جهانی کار و کارگر نامگذاری کرده اند. با تبریک این روز به قشر زحمت کش کارگر، در ادامه این بخش از نمناک گلچینی از جدیدترین اس ام اس های تبریک روز کارگر را ارائه می کنیم.

 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

نامت که شکوه کار و تکاپوست تنها واژه ماندگار روزگار است

نام تو ثبت است بر تمام جراید عالم

از بسته ترین زوایای اهرام تا بازترین گوشه های تخت جمشید

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

فراموش مباد؛ در آیینه ای که آیندگان به صافی و زلالی اش سوگند خواهند خورد

مبارک باد هر روز تاریخ به نامت

خوشا عرق جــبین ات که خداوند پاس می داردش

روز کارگر

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

رسول خدا (ص) فرمود:

خداوند آن کس را که در پرداخت حق او گشاده دست باشد دوست می دارد

روز کارگر مبـــــــــــــــارک

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

بمیرم واسه دستایی که خستس از این زمونه

دلش می خواد که تک باشه ولی طفلی نمی تونه

همش شرمنده یه بچش می شه وقتی میاد خونه

دستاش خالیه و قلبش پر ازشرم و پر از خونه

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

من مضاعف می کنم کار و تلاش

بهر کسب علم و ایمان و معاش

تا قیامت نامدار و منجلی

تحت امر رهبرم سید علی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

هنر کارگران است که ایران آباد

کار بسیار هنـــر را بنیاد

همت ای اهل هنــر بار دگر

تا شــــود کل وطن خرم وشاد

روز کارگر گرامی باد

تبریک روز کارگر

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

دست هایت که آیینه تلاش روزگارند پر برکت باد

توانِ دست هایت را می ستایم

ای سازنده ترین نقش هستی در قاموس آفرینش

روز کارگر مبارک

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

تمام روزهای شکوفا از تلاش روز تو باد

روز بهروزی من روز بهروزی تو روز بهروزی تمام دست های کار آمد جهان

دست هایی که

روزها را در تلاشند برای آرامش شب ها

شب ها در تکاپویند برای آسایش روزها

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کار مایه حیات زندگی است

چشمه سار زلال زندگی با کار جلا و روشنی می یابد و کارگران پیشگامان این حیات بدیع و نشاط آفرینند

روز جهانی کار و کارگر مبارک باد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

حضرت علی(ع) عرقِ جبین می ریخت

و در کشتزار کار می کرد تا کارگران برخود ببالند که رهبر آزاده شان نیز بر کارگری افتخار می کرد

روز جهانی کارگر گرامی باد.

روز جهانی کارگر

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مرد یعنی آن که با پول و پله

می شود در خانه صاحب اعتبار

مرد یعنی سکته یعنی سی سی یو

ختم مطلب مرد یعنی جان نثار

خلقتش اصلا به این خاطر بود

تا صبح ها برخیزد و رود سرکار

روز کارگر گرامی باد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

حضرت علی(ع) :

کار همراه با پاکدامنی به مراتب از توانگری همراه با هرزگی ارزشمندتر است

روز جهانی کار و کارگر گرامی باد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

امام صادق(ع) :

کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد

کارگری را بکار نمی گیرد مگر اینکه بیش از شروع کار مزدش را تعیین کرده باشد

روز جهانی کار و کارگر گرامی باد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

از عذاب کار می ریزد عرق آنطور که

ذره ای باقی نماند هیچ نای کارگر

آی پیمانکار کمتر خرده بر کارش بگیر

می رسد یکروز بر دادش خدای کارگر

روز کارگر گرامی باد.

متن روز کارگر

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مرد یعنی کار و کـار و کار و کار

یکسره در شیفت های بی شمار

مثل یک چیزی میان منگنه

روز و شب از هر طرف تحت فشار.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مرد موجی است هی در حال دو

جان بر آرد تا برآرد انتظار

او خودش همواره در تولید پول

لیک فرزند و عیالش پول خوار.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

با چنین وضعی کسی چون او سخاوت پیشه نیست

هست بسیاری شریکان بر غذای کارگر

گر هـوادارش نباشد هیچ یار همدلی

نیست باکی چون خدا دارد هوای کارگر

روز جهانی کار و کارگر گرامی باد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

بنده یک کارگر و این همه کار سَرَم

زاده ی درد و عذاب و عاشق همسرم

دِلی دریایی دارم و سفره ام باز ِ باز

لـَب ِ من در همه حال مشغوله راز و نیاز

روز جهانی کار و کارگر مبارک باد

روز کارگران

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کار بسیار هنر را بنیاد

همت ای اهل هنر بار دگر

تا شود کل وطن خرم و شاد

هنر کارگران است که ایران آباد

روز جهانی زحمت کشان وطن مبارک باد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند

زیرا چرخش دست و بازوی آنها باعث چرخش چرخه های زندگی جامعه و امتداد رگه های حیات در مجاری هستی است

روز جهانی کار و کارگر خجسته باد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

رسول گرامی اسلام دست کارگری را که بر اثر کار و فعالیت ورم کرده بود بلند کرد و فرمود:

این دستی است که هیچ گاه آتش جهنم آن را نمی سوزاند

این دستی است که خدا و رسولش آن را دوست می دارد

کسی که از دسترنج خود روزی اش را فراهم کند خداوند با نظر رحمت به او می نگرد

روز جهانی کار و کارگر مبارک باد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

امام خمینی (ره) :

حیات یک ملت مرهون کار و کارگر است

روز جهانی کار و کارگر مبارک باد

روز جهانی کار

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

رویت سفید کارگر معدن زغال!

کای می روی به پای خودت در سیاه چال

ای دل شکسته در دل سنگین کوه ها!

جان می کنی به قیمت یک لقمه ی حلال

روز کارگر را تبریک میگویم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کارگر از رنج و زحمت روز و شب باشد مریض

نیست دارویی بود یک دم شفای کارگر

پادشاه از زور قدرت پول می آرد به دست

کارگر با رنج پس باشد گدای کارگر

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

فقط این مانده بود از چین رسد کارِگرِ چینی

همان کارگران خوش قد و خوش منظر چینی

همان کارگری که احتمالا در پکن دارد

زمین و خانه و اهـل و عیال و مادر چینی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

قال رســــّول الله (ص) :

هرکس از پرداخت مزد کارگری خودداری ورزد لعنت خداوند بر او باد

روز جهانی کار و کارگر بر کارگران متعهد ایران اسلامی مبارک باد

پیامک ، جمله و متن ادبی روز جهانی کارگر

4.5140
این مطلب مفید بود ؟12614
منبع : بخش سرگرمی نمناک/ح.ب/ن
برچسب : روز کارگر
وبگردی