خرافات عجیب مرد
تصمیم عجیب و هولناک مرد جوان با همدستی چند تن دیگر اجرایی شد. این مرد تصمیم گرفت برای ثابت کردن خرافات احمقانه اش، زنده زنده خود را بسوزاند.

کشیشی که خودش را زنده زنده سوزاند تا دوباره زنده شود

"جیمز ساکارا پاستور" در یکی از کلیسا های زامبی در آفریقا زنده زنده داخل حیاط کلیسا سوزانده شد تا سه روز بعد دوباره خودش را زنده کند. این مرد 22 ساله به شدت به خودش مطمئن بود که می تواند دوباره زنده شود و این کار را می تواند در عرض 3 روز انجام دهد.

چنانچه در این بخش از گوناگون نمناک میخوانید او از سه نفر از اعضای کلیسا خواست که همراهی اش کنند. یک قبر برای او تهیه کنند و سعی کنند که او را زنده زنده بسوزانند و داخل این قبر ببندند که نتواند فرار کند و بعد از سه روز دوباره زنده شود. به همین دلیل برنامه اجرا شد و نمایندگان زیادی سر صحنه رفتند و مطمئن شدند که او مرده است. بعضی از اعضای کلیسا بعد از این که مطمئن شدند رهبرشان مرده است، سعی کردند با انجام تمهیدات معنوی او را نجات دهند اما هیچ اتفاقی نیفتاد.

عمل به خرافات به قیمت جان کشیش تمام شد

بسیاری از افراد هیچ امیدی نداشتند که او زنده شود و احساس کردند که با دست خودشان او را کشته اند و از کار احمقانه ای که انجام داده بودند، پشیمان بودند اما سه نفر از مردان که به پاستور کمک کردند خودش را بسوزاند، دستگیر شدند. این اتفاق بقدری تلخ و احمقانه بود که حالا هیچ کس در آفریقا نیست که داستان این کشیش را نداند.

سوزاندن یک مرد

خرافات این چنینی در گذشته نیز خبر ساز شده بود، به طور مثال بعضی از پاستور ها بودند که اظهار داشتند شماره تلفن خدا را دارند یا می توانند با او تماس بگیرند و مردم را شفا دهند که البته هیچ کدام از این حرف هایشان به حقیقت نپیوست و حالا در خبری جدید از این گروه خرافاتی، این کشیش مسیحی قربانی یک وهم خیال شده بود و باعث شد که جان خود را از دست بدهد.

از قرار معلوم این کشیش تصمیم داشته به دیگران نشان دهد که توانایی زنده کردن مرده را دارد و با جسم خود اثبات این قدرت را شروع کرد که به قیمت جانش تمام شد.

خرافات وحشتناک مرد، او را زنده زنده کباب کرد

4.49
این مطلب مفید بود ؟81
منبع : بخش سرگرمی نمناک/ح.ب/ن
وبگردی