فرق مدیر و رئیس
در حالی برخی افراد واژه های مدیر و رئیس را مشابه یکدیگر می دانند که اینگونه نیست، مدیر و رئیس تفاوت های بسیاری با یکدیگر دارند حتی در نوع رفتار با نیروی کار.

تفاوت مدیر و رئیس در رفتار با نیروی کار

اگر چه واژه های مدیر و رئیس در لغت نامه بسیار شبیه ند، اما در دنیای کار و تجارت این دو واژه کاملا متمایزند. در معنای ضمنی کلمه رئیس برای ما فردی تداعی می شود که دائما از زیر دستان خود خواسته هایی دارد که در صورت نافرمانی آن ها بر سرشان فریاد می کشد و حتی گاهی برای سریع انجام نشدن فرمانش حاضر است، کارکنان خود را تنبیه کند!

در حالی که یک مدیر شخصیتی است که به کارکنان خود انگیزه و الهام می بخشد، آموزش های لازم را ارائه می دهد، افراد را به طور گروهی با هم هماهنگ می کند و هر یک را حمایت می کند تا در مسیر موفقیت شغلی پیشرفت کنند. بهتر است طبق این تعاریفی که در این قسمت از نمناک ارائه می شود ببینید شما کدامیک هستید. یک مدیر یا یک رئیس؟

1- مدیر نقش میدهد و رئیس دستور

مدیرها در جهت دادن مسیر موفقیت کاری به کارکنان خود نقش دارند، حال آنکه رئیس ها صرفا با دستور دادن قصد دارند آن ها را پیش ببرند. مدیران واقعا هدایت گر و راهبر گروهند اما رئیس ها صرف زورگو هستند و فقط دستور صادر می کنند. یک رئیس تمام مدت بر صندلی خود نشسته و صرفا به بقیه دستورمی دهد اما یک مدیر همچون بقیه در وسط میدان فعالیت است و در عین حال به فعالیت آن ها جهت می دهد.

فرق مدیر و رئیس

2- مدیر گوش میکند و رئیس صحبت

رئیس ها بیشترصحبت می کنند اما مدیران بیشتر گوش می دهند. مدیران همواره گوش شنوا هستند و برای نظرات کارکنان خود ارزش قائلند و به نوعی این صحبت ها آن ها را در تصمیم گیری های کاری یاری می کند اما رئیس به بازخورد کارکنان خوداهمیتی نمی دهد.

3- مدیر قدرت میدهد و رئیس بهره میبرد

مدیران به کارکنان خود حق اختیار و قدرت می دهند و این کار میزان اعتماد به نفس و توانمندی های ذاتی آن ها را بالا می برد اما رئیس ها آن ها را بدون هیچ آموزش کاری یکباره در میدان فعالیت رها می کنند و درواقع آن ها در حوزه کاری خود احساس ترس و ناامنی دارند.

مدیر

4- مدیر هدایت میکند و رئیس تهدید

رئیس دائما کارکنان خود را با تهدید می ترساند، اما مدیر راهکارهای بهتری نسبت به ترس و تهدید سراغ دارد و با هدایت آنها را در مسیر مدیریت می کند.

5- مدیر از نظرات استقبال میکند اما رئیس نه

رئیس همیشه از آنجا که خود را مافوق و صدر کارکنان می داند، تصور می کند نسبت به همه آنها آگاهی و اطلاعات بیشتری دارد، اما مدیر بر این باور است که حتی راهنمایی های یک کارمند رتبه پایین نیز ارزشمند است و می تواند راهکار های بیشتری در حوزه کاری ارائه دهد.

فرق رئیس با مدیر

6- مدیر در تنهایی تذکر میدهند و رئیس در جمع

رئیس ها به کارکنان خود دائما دستور می دهند و آن ها را درمقابل نافرمانی در جمع توبیخ می کنند و تصور می کنند که این حالت سازنده و موثر است، اما مدیران چنان چه موضوعی قابل گوشزد به کارمندی وجود داشته باشد به طور خصوصی به وی تذکر داده و راهنمایی لازم را ارائه می دهند و این کار را هرگز در جمع کارکنان انجام نمی دهند.

7- مدیر به تصمیم دیگران توجه می کند و رئیس برعکس

رئیس ها همیشه طبق سلسله مراتب کاری عمل می کنند. اینکه من بگویم، شما چه کاری انجام دهید اما مدیران بر این باورند که همه باید با هم درمسیر موفقیت کاری تصمیم بگیریم که چه کاری انجام دهیم.

رفتارهای مدیر

8- مدیر موفقیت را گروهی و رئیس شخصی میداند

رئیس بیشتر به موفقیت های فردی خود اهمیت می دهد، اما مدیر برای موفقیت ها و تلاش های گروهی ارزش قائل است. یک مدیر هرگز فراموش نمی کند که موفقیت های حوزه کاری خود را مدیون تلاش همه جانبه کارکنانش است که آن ها مسئولیت محول شده را به درستی انجام داده اند.

9- مدیر مهربان و دلسوز اما رئیس خشن است

رئیس ها خشن و مدیران مهربان و دلسوز هستند. رئیسان چنانچه کارکنان کوچکترین اشتباهی از آنها سربزند، به شدت عصبانی شده و در عین حال فعالیت موثری انجام نمی شود اما مدیران با دلسوزی راهنمایی های لازم را برای جبران اشتباه به کارکنان خود ارائه می دهند و فعالیت به طور موثری با ارائه راهکار های مفید انجام می پذیرد.

رفتار رئیس

10- مدیر از تلاش میگوید و رئیس از نتایج

در ارزیابی موفقیت های شغلی، رئیسان صرفا نتایج حاصله را ارزیابی می کنند، حال آنکه برای مدیران تلاش های مسیر موفقیت نیز حائز اهمیت است. در واقع زمانی که کارکنان احساس می کنند تلاش های آن ها در راستای موفقیت سازمان مورد نظر قرار گرفته، این موضوع از استرس های کاری آن ها کاسته و در عین حال به طور موثرتری بر میزان تلاش های خود می افزایند.

11- مدیر پویاست و رئیس بی تحرک

رئیس ها در فعالیت خود تحرک چندانی ندارند، حال آنکه مدیران افرادی پویا و فعالند. مدیران همیشه راهکارهای جدیدی دارند و از طرفی از نظرات و عقاید کارکنان خود نیز بهره مند می شوند.

12- مدیر اعتماد می کند و رئیس سخت میگیرد

رئیسان با رفتار های سختگیرانه شدید کارکنان خود را عصبی و استرسی می کنند اما مدیران با رفتار مهربان و دلسوزانه خود به آن ها اعتماد به نفس و انگیزه شغلی می بخشند.

مدیر و رئیس چه فرقی باهم دارن؟

52
این مطلب مفید بود ؟20
منبع : بخش سبک زندگی نمناک/ح.ب/ن
وبگردی