تولد
بخار دهان در زمستان
آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا در زمستان می توانیم نفس بازدم خود و دیگران را ببینیم اما در بهار و تابستان خیر؟تشکیل بخار دهان در هوای سرد به چند عامل بستگی دارد که در ادامه مشاهده خواهید کرد.

چرا هنگامی که هوا سرد است از دهانمان بخارهای قابل مشاهده ای بیرون میاید ؟

هوای سرد باعث می شود تا رطوبت گرم نفس به قطرات ریز آب تبدیل شده و مانند ابرک های مه آلودی ظاهر شوند . بسیاری از مردم تصور می کنند که بخارهای نفس با درجه حرارت ارتباط دارد اما در واقع این صحنه با میزان رطوبت موجود در اتمسفر ارتباط زیادی دارد .

نحوه تشکیل بخار دهان در هوای سرد

از آن جا که بدن ما شامل 70 درصد آب است ؛ هوا در ریه ها تقریبا بطور کامل از بخار آب اشباع شده است (آب به شکل گاز) و همان دمای بدن (36/7 سانتی گراد)را دارد . پیش از این هم در بخشهای مختلف دیگر نمناک گفتیم که هوای سرد نمی تواند رطوبت هوای گرم را حفظ کند بنابراین وقتی فرد در هوای سرد تنفس گرم و اشباع را بازدم می کند، هوای سرد به سرعت دمای تنفس را کاهش داده و در نتیجه به ترکیبی مختصر به نام نقطه شبنم می رسد.

بخار دهان در زمستان

در نقطه شبنم هوا دیگر نمی تواند بخار آب را در خود نگه دارد . هنگامی که هوا فراتر از نقطه شبنم برسد بخار آب به شکل مایع تبدیل شده و این فرآیند فیزیکی به عنوان میعان شناخته می شود . این شکل از مایع باعث ایجاد ابرک هایی مه آلود می شود که هنگام تنفس در هوای سرد مشاهده می کنیم .

دیدن تنفس فقط به ترکیبی مناسب از دما و رطوبت نیاز دارد . اگرچه دیدن نفس در هوای سرد معمولا با دمای کم تر از45 درجه سانتی گراد بسیار معمولی است اما زمانی  که این ابرک ها را مشاهده کردید دلیل علمی آن براساس رطوبت و دمای اتمسفر را خواهید دانست .

دلیل جالب بیرون آمدن بخار از دهان در هوای سرد

4.230
این مطلب مفید بود ؟255
منبع : بخش سرگرمی نمناک /ن/ف
برچسب : آیا میدانید
وبگردی