رئیس جمهور

جانشین رئیس جمهور رئیسی؛ محمد مخبر کیست؟

تاریخ انتشار : 31 اردیبهشت 1403کد مطلب : 93715زمان مطالعه : 2 دقیقه
در پی شهادت رئیس‌جمهور ایران، هیأت دولت تشکیل جلسۀ فوق‌العاده و فوری داد و شخصی را برگزیدند که درصورت تایید رهبری اداره کشور را برعهده خواهد گرفت.

جانشین رئیس جمهور رئیسی چه کسی خواهد بود؟

در پی شهادت رئیس‌جمهور و همراهانش هیأت دولت تشکیل جلسۀ فوق‌العاده و فوری داد. درصورت تایید رهبری تا برگزاری انتخابات مجدد ریاست جمهوری مسئولیت اداره کشور را معاون اول رییس جمهور به مدت 50 روز بر عهده می گیرد.

خبرها حاکی از آن است که درصورت تایید رهبری محمد مخبر معاون اول رییس جمهور مسئولیت اداره کشور را برعهده خواهد گرفت.

محمد مخبر جانشین موقت رئیس جمهور کیست؟

محمد مخبر قبل از بر عهده گرفتن سمت معاون اول رئیس جمهوری، ریاست ستاد اجرایی فرمان امام، معاونت بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان، ریاست هیأت مدیره بانک سینا و معاونت استانداری خوزستان را بر عهده داشته‌ است. او دارای دو مدرک دکتری، شامل دکتری (و کارشناسی ارشد) حقوق بین الملل و دکترای رشته مدیریت می‌باشد.

محمد مخبر

در فقدان رئیس جمهور چه کسی مسئولیت‌های او را بر عهده می‌گیرد؟

در اصل یکصد و سی و یکم قانون اساسی آمده است:«در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند»

جانشین رئیس جمهور رئیسی؛ محمد مخبر کیست؟

4.716
این مطلب مفید بود ؟151
وبگردی