گریه حیوانات
گاهی اوقات ممکن است که اشک را در چشم حیوانات مشاهده کنید، اما آیا حیوانات واقعا ناراحت می شوند و گریه می کنند؟

حیوانات هم هنگام غم و اندوه گریه می کنند ؟

انسان ها به راحتی می توانند با صدای خود با حیوانات انس بگیرند. اما آیا ما می توانیم احساس حیوانات را بفهمیم یا کمی جزئی تر این مسئله را بررسی کنیم؟ آیا واقعاً حیوانات غمگین می شوند و اشک می ریزند ؟ این یک سوالی است که از زمان قدیم وجود داشته و رابطه بین انسان و حیوانات را نشان می دهد اما در وهله اول باید بدانید که بین اشک و گریه تفاوت وجود دارد.

گریه کردن حیوان

اشک و گریه حیوانات

بعضی از تحقیقات نشان می دهد تنها موجوداتی که از روی احساس اشک می ریزند، فقط انسان ها هستند اما تولید اشک یک اتفاق رایج در بین حیواناتی مثل سگ، گربه و فیل است. چنانچه در بخش گوناگون نمناک میخوانید طبق نظریه داروین، بیان عواطف و احساسات در حیوانات هم وجود دارد. در واقع آن ها زمانی که تحت تاثیر قرار می گیرند و یا خشمشان فروکش می کند، بر روی زمین دراز می کشند و ممکن است اشک بریزند.

ناراحتی حیوانات

چند قرن بعد از نظریه داروین، یک فیل توانست قلب همه را به درد بیاورد که علت آن هم اشک های موجود روی صورتش بود. در سال 2013، یک بچه فیل هنگامی که مادرش او را پس زد، به صورت غیر ارادی اشک ریخت. بعضی از حیوانات نیز طبق شواهد هنگام جدا شدن از مادر اشک می ریزند. احتمالاً این اشک ها مانند اشک انسان از روی غم و ناراحتی است و شور خواهد بود.

اما برای اثبات این قضیه به چند مورد شواهد نیاز داریم. اگر کسی تا به حال احساسی شدن حیوان را تجربه کرده باشد، حتماً شاهد خوبی برای این موضوع خواهد بود.

گریه حیوانات

مثلاً گاوها می توانند مانند فیل ها اشک بریزند. آن ها از طریق گریه کردن و ایجاد صدا در مورد محیط اطراف خود به یکدیگر اطلاع رسانی می کنند. اشک ریختن برای حیوانات یکی از راه های نشان دادن احساس درد نیز است اما از دید انسان به گونه ای دیگر می باشد.

آیا حیوانات هم گریه می کنند و اشک می ریزند ؟

4.149
این مطلب مفید بود ؟409
منبع : بخش سرگرمی نمناک/ح.ب/ن
وبگردی