غزل 285 حافظ
تفسیر غزل شماره 285 حافظ با مصرع "در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش" که در جواب فال آنلاین شما آمده است را در ادامه این مطلب بخوانید.

فال حافظ نمناک و غزل شماره 285 حافظ :در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش

درصورتیکه پاسخ فال حافظ آنلاین شما، غزل شماره 285 یا همان شعر "در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش" است، تعبیر و تفسیر کامل غزل 285 حافظ را در این بخش از فال حافظ نمناک خواهید خواند.

فال حافظ امروز

متن شعر و غزل در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش

در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش

حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش

*****

صوفی ز کنج صومعه با پای خم نشست

تا دید محتسب که سبو می‌کشد به دوش

*****

احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان

کردم سؤال صبحدم از پیر می فروش

*****

گفتا نه گفتنیست سخن گر چه محرمی

درکش زبان و پرده نگه دار و می بنوش

*****

ساقی بهار می‌رسد و وجه می نماند

فکری بکن که خون دل آمد ز غم به جوش

*****

عشق است و مفلسی و جوانی و نوبهار

عذرم پذیر و جرم به ذیل کرم بپوش

*****

تا چند همچو شمع زبان آوری کنی

پروانه مراد رسید ای محب خموش

*****

ای پادشاه صورت و معنی که مثل تو

نادیده هیچ دیده و نشنیده هیچ گوش

*****

چندان بمان که خرقه ازرق کند قبول

بخت جوانت از فلک پیر ژنده پوش

معنی و تفسیر غزل شماره 285 حافظ در فال شما

ای صاحب فال، زندگی فعلی تو بهترین لحظات را برایت فراهم کرده و حالا دقیقا زمانی است که باید آن را به خوشحالی بگذرانی.

سعی کن تمرکزت را بر روی کارهای مهمت گذاشته و در زندگی دیگران تجسس نکنی، زیرا این کار فقط وقت تو را هدر می‌دهد.

از امید بستن به وعده‌های دیگران دوری کن و هرگز به حرف و امید دادن های واهی آنها دل نبند. هرچه زودتر به این باور برس که تا زمانی که خودت دست به کار نشده و اراده‌ای قوی نداشته باشی، نمی‌توانی به آرزوهایت دست یابی.

در انجام کارهای مهم با احتیاط رفتار کن و از عجله بپرهیز چراکه میتواند منجر به اشتباهات بزرگی در زندگی ات شود.

راز مهم و اسرار خود را با دیگران در میان نگذار زیرا این کار می‌تواند حریم شخصی تو را دچار مشکل کند.

فالت این مژه را به تو میدهد که اگر زندگیت را با احتیاط و خرد پیش ببری، عمر طولانی خواهی داشت.

معنی فال غزل 285 حافظ: در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش

51
این مطلب مفید بود ؟10
منبع : بخش فرهنگ و هنر نمناک/ن/ف
وبگردی