غزل 318 حافظ

غزل شماره 318 حافظ: مرا می‌بینی و هر دم زیادت می‌کنی دردم

تاریخ انتشار : 21 فروردین 1403کد مطلب : 92893زمان مطالعه : 2 دقیقه
اگر 318 مین غزل حافظ در جواب فال آنلاین شما آمده است که با مطلع "مرا می‌بینی و هر دم زیادت می‌کنی دردم" همراه است تفسیر کامل آن را در ادامه این مطلب می خوانید.

فال حافظ نمناک و غزل شماره 318 حافظ :مرا می‌بینی و هر دم زیادت می‌کنی دردم

درصورتیکه پاسخ فال حافظ آنلاین شما، غزل شماره 318 یا همان شعر "مرا می‌بینی و هر دم زیادت می‌کنی دردم" است، تعبیر و تفسیر کامل غزل 318 حافظ را در این بخش از فال حافظ نمناک خواهید خواند.

فال حافظ امروز

متن شعر و غزل مرا می‌بینی و هر دم زیادت می‌کنی دردم

مرا می‌بینی و هر دم زیادت می‌کنی دردم

تو را می‌بینم و میلم زیادت می‌شود هر دم

****

به سامانم نمی‌پرسی نمی‌دانم چه سر داری

به درمانم نمی‌کوشی نمی‌دانی مگر دردم

****

نه راه است این که بگذاری مرا بر خاک و بگریزی

گذاری آر و بازم پرس تا خاک رهت گردم

****

ندارم دستت از دامن به جز در خاک و آن دم هم

که بر خاکم روان گردی بگیرد دامنت گردم

****

فرو رفت از غم عشقت دمم دم می‌دهی تا کی

دمار از من برآوردی نمی‌گویی برآوردم

****

شبی دل را به تاریکی ز زلفت باز می‌جستم

رخت می‌دیدم و جامی هلالی باز می‌خوردم

****

کشیدم در برت ناگاه و شد در تاب گیسویت

نهادم بر لبت لب را و جان و دل فدا کردم

****

تو خوش می‌باش با حافظ برو گو خصم جان می‌ده

چو گرمی از تو می‌بینم چه باک از خصم دم سردم

معنی و تفسیر غزل شماره 318 حافظ در فال شما

ای صاحب فال تو انسانی عاشق، راستگو و وفادار واقعی هستی و هرگز در عشق خود فریبکاری نخواهی داشت و برای تجربه عشق حقیقی و راستین، در همه حال خالصانه پیش می‌روی.

در این ره تمام دشواری ها و مشکلات را به جان می‌خری ولی از رفتار سرد معشوقت غمگینی.

هرگز نا امید نشو که به‌زودی این مشکل عشقت هم حل می‌شود و روزگار رنگ دیگری در مقابل دیدگانت نمایان می سازد.

دوستان صمیمی‌ات را فراموش نکن همانطور که آنها تو را فراموش نکردند؛ پس باید در سختی به کمکشان برو که آنها هم روزی می‌توانند فرشته نجات تو باشند.

به خانواده ات اهمیت بیشتری بده به این دلیل که آنها بهترین یار و یاور واقعی تو در هنگام سختی ها هستند.

برای رسیدن به هدفی که رد سر داری از هیچ چیز نترس و به راه خود ادامه بده تا به مقصودت برسی.

خوشحال باش که به زودی دشمنان و بدخواهانت از پا درمی‌آیند.

غزل شماره 318 حافظ: مرا می‌بینی و هر دم زیادت می‌کنی دردم

52
این مطلب مفید بود ؟20
منبع : بخش فرهنگ و هنر نمناک/ن/م
وبگردی