تبریک عاشقانه کریسمس
جشن روز کریسمس، 25 دسامبر می باشد و بسیاری از مردم دنیا آیین این روز را گرامی می دارند و پیام تبریک عاشقانه کریسمس در این روز رد و بدل می شود.

پیام های عاشقانه تبریک کریسمس به همسر و خانواده

هرسال روز 25 دسامبر در بسیاری از کشورهای جهان مردم کریسمس را جشن میگیرند و به هر شکل و شیوه ای آیین این روز را برگزار می کنند ، آیینی که با رنگهای قرمز و سبز و نورهای درخشان گره خورده است . علاوه بر غذاهای خوشمزه و هدایای زیبا ، پیام های عاشقانه بسیاری در کریسمس رد و بدل می شود ؛ پیام هایی که نمونه اش را در این بخش از سرگرمی نمناک برایتان گردآوری کرده ایم.

تبریک کریسمس

 _-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Can I get a Picture of You so that I can show Santa what I want for Christmas?

می تونم ازت یه عکس بگیرم تا به بابانوئل نشون بدم که برای کریسمس چی ازش می خوام ؟ 

 _-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

You are the gift I ask Santa for every Christmas. Merry Christmas to the one I love.

تو هدیه ای هستی که من هرسال کریسمس از بابانوئل می خوام. کریسمس برای کسی که دوسش دارم، مبارک.

تبریک کریسمس به انگلیسی

 _-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

No matter what I get for Christmas you’re all I really need.

فرقی نداره که برای کریسمس چه کادویی بگیرم ، تو همه اون چیزی هستی که من واقعا نیاز دارم. 

 _-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Why do I need Christmas presents when I already have you? Merry Christmas to the most beautiful angel on earth. I love you.

وقتی که تورو دارم، چرا باید کادوی دیگه ای از کریسمس بخوام؟ کریسمس رو به زیباترین فرشته روی زمین تبریک می گم .  عاشقتم. 

 _-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Christmas is the day to tell your loved ones what they mean to you. How could I miss this opportunity to pass all my love to the most loved of the lot! I love you. Have a Merry Christmas.

کریسمس یعنی روزی که به کسی که دوسش داری، بگو که چقدر برات مهمه . چجوری می تونم این فرصت رو برای کسی که بیش از همه دوستش دارم ، از دست بدم ! عاشقتم . کریسمس مبارک. 

درخت کریسمس

 _-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

This Christmas spread your fragrance to all those around you and make this world a happy place. Merry Christmas to the one I love the most.

کریسمس رایحه تورو به کل دنیا پخش می کنه و این جهان رو به جای شادتری برای زندگی تبدیل می کنه . کریسمس به کسی که بیش از همه دوستش دارم ، مبارک. 

 _-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Can I keep you forever? You are the Christmas present that I never want to lose. Merry Christmas my beloved.

می تونم برای همیشه داشته باشمت ؟ تو هدیه کریسمس منی که نمی خوام هیچ وقت از دستت بدم . کریسمس مبارک عشقم. 

 _-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Christmas is the time to touch every heart with love and care. Christmas is the time to receive and send blessings. It is the time to breathe the magic in the air. Wishing you a very Merry Christmas.

کریسمس زمان لمس هر قلبی با عشق و مراقبت است . کریسمس زمان دریافت و ارسال نعمات زندگی است . اکنون زمان این است که چیز های زیبا را در زندگی تنفس کنیم و دعا کنیم که کریسمس خوبی داشته باشیم . 

تبریک کریسمس عاشقانه

  _-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Christmas is the time to share love & joy. A time to recollect beautiful memories. It is a time to sit back & relax. Enjoy the holiday season. Merry Christmas.

کریسمس زمان به اشتراک گذاری عشق و لذته . زمانی برای ایجاد خاطرات زیبا . زمان به عقل نشستن و ریلکس کردن . از فصل تعطیلات لذت ببرید . کریسمس مبارک بهترین های من .

 _-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

I wish you a life filled with love and care, as you filled mine with yours. I thank you for your support, strength and faith. This Christmas, I promise you love, passion and togetherness for the rest of my life. Merry Christmas.

امیدوارم که زندگیت پر از عشق و توجه باشه، همونجوری که زندگی من رو پر از عشق و توجه کردی . از حمایت ، قدرت و وفاداریت ممنونم . در کریسمس امسال بهت قول عشق ، اشتیاق، و با هم بودن رو برای ادامه زندگی میدم . کریسمس مبارک. 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

Hey darling, wake up, it is such a lovely Christmas morning. I wish you all the happiness in the world this Christmas. I promise to do all it takes to see you happy. Merry Christmas baby. You owe me a Christmas kiss!

عزیزم بیدار شو، ببین چه صبح کریسمسی زیباییِ. امیدوارم که شادی کل دنیا در روز کریسمس برای تو باشه . قول میدم هر کاری رو برای شادی تو انجام بدم . تو یه بوسه کریسمسی به من بدهکاری همسر قشنگم! 

متن تبریک کریسمس

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

Sending you all of my love for a wonderful Christmas. The only way I know…with all of my heart.

کل عشقم رو برای این کریسمس هیجان انگیز برات میفرستم . تنها راهی که بلدم همینه . . با همه ی وجود و  قلبم.  

 _-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

At first, it was you and me against the world. Then the world realized we were meant for each other. Let’s celebrate this love by having a great Christmas together. 

قبلا من و تو جدا از هم در یک گوشه از این جهان بودیم . سپس جهان فهمید که ما برای هم مهم هستیم. حالا بیا این عشق رو توی کریسمس با هم جشن بگیریم . 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_  

Christmas is a time for reflecting on the blessings we have received throughout the year. You are my number one blessing since the day we first met. I’m so blessed to spend Christmas with you! Merry Christmas, my love! 

کریسمس زمانیه برای بازتاب نعمت هایی که ما کل سال دریافت کردیم . از اولین روز که همو دیدیم، تو مهم ترین نعمت زندگی من شدی . بسیار سپاسگزارم که می تونم کریسمس رو با تو بگذرونم ! کریمس مبارک عشقم . 

پیامک تبریک کریسمس

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

With you by my side, I could not ask for a better Christmas! Merry Christmas!

وقتی که تو کنارمی، نمی تونم کریسمس بهتری رو تصور کنم ! کریسمس مبارک !

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

 Merry Christmas to the one who makes my heart sing and my spirit shine! No Christmas gift is greater than the gift of love. Thank you for giving the best gift ever! 

کریسمس رو به کسی که باعث شد قلبم آواز بخونه و روحم بدرخشه ، تبریک می گم . هیچ هدیه ای عالی تر از هدیه عشق در کریسمس نیست . ممنونم برای بهترین هدیه کریسمس من ! 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

This Christmas, I want to take the time to tell you how much you mean to me. I feel so blessed with you! May all your joyful Christmas dreams come true, my beloved! I love you! I cannot imagine a Christmas without your loving presence. Merry Christmas, my darling!

در کریسمس امسال می خوام بگم که چقدر برای من مهمی. بخاطر وجودت تو زندگیم خیلی سپاسگزارم . امیدوارم همه رویا های لذت بخش کریسمس محقق بشن، عشق من ! عاشقتم ! نمی توانم کریسمس رو به جز حضور هدیه عشق تو تصور کنم . کریسمس مبارک، عزیزم!

پیام تبریک عاشقانه کریسمس به انگلیسی + ترجمه

4.510
این مطلب مفید بود ؟91
منبع : بخش سرگرمی نمناک /ن/س
وبگردی