مهاجرت کانادا
برای تخمین هزینه های مهاجرت به کانادا، ابتدا باید نوع روش مهاجرتی را که مد نظر است، مشخص کنید. سپس، باید در نظر داشت که هزینه ها به دو بخش قبل و بعد از مهاجرت تقسیم میشوند

بررسی هزینه های مهاجرتی به کشور کانادا

برای تخمین هزینه های مهاجرت به کانادا، ابتدا باید نوع روش مهاجرتی را که مد نظر است، مشخص کنید. سپس، باید در نظر داشت که هزینه ها به دو بخش قبل و بعد از مهاجرت تقسیم میشوند. هزینه های قبل از مهاجرت شامل هزینه هایی مانند تشکیل پرونده، ترجمه مدارک، درخواست ویزا، آزمایشات پزشکی، تهیه بلیط و موارد دیگر است که به نوع روش مهاجرتی شما وابسته است. این هزینه ها برای بررسی درخواست و اثبات شرایط شما به دولت کانادا پرداخت میشوند تا شما را به عنوان یک مهاجر در خاک این کشور بپذیرند.

هزینه مهاجرت به کانادا

برنامه مهاجرتی اقامت دائم (Express Entry) به کانادا

به عنوان مثال، برای متقاضیانی که از طریق برنامه مهاجرتی اقامت دائم (Express Entry) به کانادا مهاجرت میکنند، هزینههای قبل از مهاجرت ممکن است شامل هزینههای ثبت نام در سیستم Express Entry، ارزیابی تحصیلی و حرفهای، آزمون زبان، ترجمه مدارک و مشاوره وکالتی باشد.

با پایان مراحل پیشمهاجرتی، هزینههای بعد از مهاجرت شروع میشود که شامل مواردی مانند هزینههای مربوط به تسویه در کانادا، هزینه های اولیه مانند اجاره مسکن، هزینههای اولیه زندگی، و هزینه های مربوط به جستجوی شغل میشود.

به طور کلی، برای تخمین هزینه ها شرایط مهاجرت به کانادا ، انتظار میرود که افراد به دقت هزینه های مربوط به هر مرحله از روند مهاجرت را بررسی کنند و به این ترتیب بتوانند برآورد دقیقتری از هزینهها داشته باشند.

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

برای مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری، مبلغ مشخصی را باید پرداخت کنید. اگر فرد دارای همراهانی مانند همسر و فرزندان است، باید برای هر فرد بالای 22 سال مبلغ 550 دلار و برای افراد کمتر از 22 سال 150 دلار کانادا را پرداخت کند. این هزینه ها نیز برای مهاجرت از طریق کارآفرینی و تجارت صادق است.

از طرفی، در صورت تمایل به مهاجرت به کانادا از طریق استارتآپ، باید سرمایهای به میزان بالغ بر 100 تا 200 دلار برای این روش در اختیار داشته باشید. این سرمایهگذاری ضروری است تا بتوانید برای دریافت ویزای مربوطه در کانادا موفقیت شوید. همچنین، باید 1625 دلار به عنوان هزینه درخواست ویزا را نیز پرداخت کنید.

به طور کلی، هزینههای مهاجرت به کانادا از طریق سرمایهگذاری و استارتآپ بستگی به نوع و روش مهاجرت دارند. این هزینهها شامل هزینههای مربوط به پروسه درخواست ویزا و سایر مخارج مرتبط با مهاجرت به این کشور است. از اینرو، برای تصمیمگیری مناسب در خصوص مهاجرت، ضروری است که افراد هزینههای مرتبط با هر روش مهاجرت را بهدقت بررسی و ارزیابی نمایند.

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

مهاجرت به کانادا از طریق ثبت شرکت و خود اشتغالی

در روش مهاجرت کاری به کانادا از طریق ثبت شرکت، باید حداقل 75 هزار دلار را پرداخت کنید تا بتوانید شرکت خود را در کانادا ثبت کنید. این روش نیز به عنوان یکی از زیرمجموعههای سرمایهگذاری برای مهاجرت به کانادا محسوب میشود. به منظور دریافت ویزای مرتبط با این روش، باید مبلغ 1050 دلار را پرداخت نمایید.

اما، مهاجرت به کانادا از طریق خوداشتغالی یکی دیگر از روشهای مورد استفاده برای مهاجرت به این کشور میباشد. خوداشتغالی نیز بهعنوان یکی از زیرمجموعههای مهاجرت از طریق سرمایهگذاری محسوب میشود. برای این روش، متقاضی باید مبلغ 1050 دلار به عنوان هزینه درخواست مهاجرت خود پرداخت نماید. علاوه بر این، برای هر عضو خانواده بالای 22 سال، هزینه 550 دلار در نظر گرفته میشود. اما، در صورتی که اعضای خانواده زیر 22 سال داشته باشند، باید برای هر فرد مبلغ 150 دلار را پرداخت نمایید.

در کل، هزینههای مرتبط با مهاجرت به کانادا از طریق ثبت شرکت و خوداشتغالی به دقت باید بررسی و در نظر گرفته شوند. این هزینهها شامل هزینههای مربوط به مراحل مختلف درخواست ویزا و سایر مخارج مرتبط با فرآیند مهاجرت به کانادا میشوند. بنابراین، تصمیمگیری مناسب در مورد روش مهاجرت و مدیریت هزینههای مرتبط با آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه اکسپرساینتری

هزینه مهاجرت به کانادا از طریق برنامه اکسپرساینتری یکی از مسیرهای پرکاربرد برای ورود به این کشور است. در این روش، متقاضی باید در زمان تشکیل پرونده مهاجرت، 50 درصد از کل هزینه درخواست مهاجرت را پرداخت کند. پس از اخذ شماره پرونده، 25 درصد دیگر از هزینهها و پس از صدور ویزا، باقی مانده 25 درصد از هزینه باید پرداخت شود. علاوه بر این، باید 155 دلار به عنوان هزینه اپلای برای دریافت ویزای کاری پرداخت شود. برای بررسی پرونده، هزینهای به مبلغ 850 دلار و برای بررسی درخواست اقامت دائم، 1350 دلار لازم است.

مهاجرت به کانادا از طریق ویزای تحصیلی

همچنین، در صورت تمایل به مهاجرت به کانادا از طریق ویزای تحصیلی، باید 2500 دلار برای دریافت پذیرش از دانشگاه و حدوداً 2500 دلار برای دریافت ویزا و هزینههای دیگر اعم از گواهی سلامت پزشکی، انگشتنگاری، ترجمه مدارک و غیره پرداخت شود. علاوه بر این، باید تمکن مالی حداقل 11 هزار دلار را برای هر سال مهاجرت داشته باشید.
لازم به ذکر است که پس از ورود به کانادا، هزینههایی مانند شهریه دانشگاه برای مقاطع مختلف تحصیلی و نیز برای دانشگاههای مختلف متفاوت است.

کلام آخر

در کل، هزینههای مرتبط با مهاجرت به کانادا از طریق اکسپرساینتری و ویزای تحصیلی بستگی به مراحل و شرایط مختلفی دارند. این هزینهها شامل هزینههای مربوط به درخواست ویزا، بررسی پرونده، هزینههای پزشکی و سایر مخارج مرتبط با فرآیند مهاجرت به کانادا میشوند. جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و جزئیات ویزای ICT کانادا و دیگر ویزاهای مهم کانادا بهتر است همین الان با کارشناسان و متخصصان اصطهباناتی تماس برقرار کنید

بهترین تفریحات در مجارستان برای ایرانی ها با رویال مهاجرت

51
این مطلب مفید بود ؟10
نظر سنجی برای این مطلب غیر فعال شده است
وبگردی