جشن فروردینگان
فروردگان یا فروردینگان یکی از جشن های زرتشتی است که در 19 فروردین ماه به دلیل یکی شدن روز و ماه برای یادبود درگذشتگان برگزار می شود.

19 فروردین؛ فروردین روز جشن فروردینگان

جشن فروردینگان یا فروردگان یکی از جشن های ماهانه ی زرتشتی است. روز نوزدهم هر ماه، فروردین روز نام دارد، در فروردین ماه با یکی شدن نام روز و ماه جشن فروردینگان برگزار می شود. برای آشنایی بیشتر با این جشن ماهانه ادامه این بخش از فرهنگ و هنر نمناک را مطالعه نمایید.

نام دیگر جشن فروردینگان

همانطور که گفتیم در 19 فروردین ماه چون نام روز و ماه یکی می شود، جشنی به نام فروردینگان برگزار می گردد که به آن «فرودگ» نیز می گویند. فرودگ یا فروردینگان جشنی برای یادبود درگذشتگان بود و روان درگذشتگان را هم در شادی خود شرکت می دادند زیرا در دین زردشتی، آیین های سوگواری وجود ندارد و این مراسم به صورت جشن برگزار می شود.

جشن فروردینگان

جشن فروردینگان، جشن بزرگداشت فروهرها

ماه فروردین، ماه فروهرها و فروردین به معنای فروهرها است. َفرَوَهَر (frawahr) یکی از نیروهای باطنی است که قبل از پدید آمدن موجودات به عقیده ی مزدیسنان وجود داشته و فناپذیر و زوالی نیست و پس از مرگ و نابودی آنها، به عالم بالا رفته و پایدار می ماند.

فروهر روح پاسبان آدمی است که پیش از تولد وجود دارد و پس از مرگ نیز باقی می ماند. فروهرها از یاوران نیروهای اهورایی به شمار می آیند و اهورامزدا را در نبرد با اهریمن یاری می کنند.

عقیده بر آن است که فروهرها در ماه فروردین به زمین فرود می آیند و به خانه های سابق خویش می روند ، بنابراین باید برای پیشواز آنان خانه را پاکیزه کنند، برای هدایت آنان آتش بیفروزند و در این روزها، بوهای خوش در آتش نهند و روان ها را ستایش کنند و اوستا بخوانند تا روان ها آسایش داشته باشند و با شادی و نشاط باشند و با رضایت خاطر به جای های خویش برگردند و خوبی بخواهند.

آتش جشن فرودگ

مراسم جشن فروردینگان

جشن فروردینگان برای بزرگداشت فروهرها و در بعدی گسترده تر، برای بزرگداشت روان درگذشتگان با تشریفات خاصی برگزار می شد. در جشن فروردینگان زردشتیان سر مزار درگذشتگان خود ( می روند و برای خشنودی روان ها عود و کندر آتش می زنند و گل و گیاه و میوه و شمع و لرک (مخلوطی از هفت میوه خشک خام از قبیل پسته خام، بادام خام، فندق خام، برگه، انجیر خشک، خرما، توت) بر سر مزار می گذارند.

در جشن فروردینگان، لرک ها را در چادرشب هایی می ریزند و جلوی هفت موبدی که وارد می شوند، می گذارند. موبدان با شروع به اوستاخوانی و سرودهایی از فروردین یشت لرک را تبرک می کنند. سپس، موبدیاران چادرشب ها را به کمر می بندند و لرک را بین مردم تقسیم می کنند.

مردم در این روز نذری می دهند. در یزد زردشتیان از ساعت چهار بعدازظهر نوزدهم فروردین جشن فروردینگان را به طور مفصل برگزار می کنند ولی در تهران برگزاری جشن فروردینگان ساعت خاصی ندارد و هر زردشتی برای زیارت قبور هر ساعتی از روز مذکور که توانست، به قصر فیروزه می رود.

فرودگ یا جشن فروردینگان چیست و چگونه برگزار میشود؟

4.37
این مطلب مفید بود ؟61
منبع : بخش فرهنگ و هنر نمناک/ن/ز.ت
وبگردی