عشق
ویدئوی کوتاهی از رفتار عاشقانه بیماری که تحت معاینه پزشک زن قرار دارد، با خانم دکتر ظاهرا جوانش، دل از کاربران برد.

عشق به خانم دکتر مهربان در یک نگاه

عشق به خانم دکتر توسط مرد کوچکی که تصاویرش را در این بخش از سرگرمی نمناک می خوانید، برای کاربران فضای مجازی جذاب شد. میدانیم که اکثر بچه ها رابطه خوبی با پزشک و درمانگاه و.. ندارند ولی کودکی که ویدئویش در ساعات پیش وایرال شده خلاف این را ثابت کرد و هنگام معاینه توسط پزشکش، ابتدا کنجکاوانه و سپس عاشقانه به رفتار مهربانانه خانم دکتر واکنش نشان داد و تا جایی پیش رفت که سرش را به نشانه آرامش روی دست خانم دکتر گذاشته و با زبان بی زبانی نشان داد که او را دوست دارد؛ این حرکات زیبا و دوست داشتنی این کودک، به عقیده برخی از کاربران زیبایی عشق در یک نگاه را به تصویر کشید.

نوزاد

عاشق شدن نوزاد

نوزاد

صحنه وایرال شده از ابراز عشق بیمار به خانم دکتر جوان

4.418
این مطلب مفید بود ؟162
منبع : بخش سرگرمی نمناک/ن/ن.ح
وبگردی