ماههای میلادی
با دانستن ترتیب ماه های میلادی به فارسی می‌توانید برنامه ریزی مناسبی با در نظر گرفتن تقویمی که در اکثر کشورهای جهان استفاده می‌شود داشته باشید.

ماه های میلادی به ترتیب شمسی و با ترجمه فارسی

تقویم میلادی یا همان گاه‌شماری میلادی تقویمی با مبدا میلاد حضرت عیسی است. این گاهشمار یک سالنامه جهانی است که بیش از 95 درصد کشورهای جهان از آن استفاده می کنند. در این بخش از نمناک نام ماه های میلادی را به ترتیب با ترجمه فارسی برای شما آورده ایم.

ماه های میلادی از چه تاریخی آغاز می شوند؟

ماه های میلادی مانند ماه های شمسی 12 تا هستند اما تاریخ شروع ماه ها و سال نو میلادی و شمسی متفاوت است. اولین ماه میلادی ژانویه و آخرین آن دسامبر است. سال میلادی جدید در ابتدای بهار شروع نمی شود و از ساعت 00:00 شب روز 1 ژانویه حدود روز 10 دی در تقویم شمسی آغاز می گردد. ماه های بهار در تقویم میلادی سه ماه مارس، آوریل و مه است.

اسامی و لیست ماه های میلادی به ترتیب

ماه های میلادی به ترتیب عبارتند از:

ماه اول میلادی :ژانویه January

این ماه 31 روز می باشد و 11 دی تا 11 بهمن را شامل می شود. این ماه از نام الهه ی گشایش و آغاز (ژانوس) گرفته شده است.

ماه ژانویه

ماه دوم میلادی :فوریه February

این ماه28 یا 29 روز است و 12 بهمن تا 9 اسفند را شامل می شود. فوریه از کلمه لاتین februum مشتق گرفته شده که به معنای تصفیه و پاک سازی است زیرا رومیان در 15 این ماه پاک سازی روح را انجام می دادند.

ماه سوم میلادی :مارس March

این ماه 31 روز است و 10 اسفند تا 11 فرودین را شامل می شود. نام این ماه از نام الهه جنگ یعنی مارس گرفته شده است.

ماه چهارم میلادی :آوریل April

این ماه 30 روز است و 12 فروردین تا 10 اردیبهشت را شامل می شود. کلمه آوریل نامی مرتبط به خدای عشق یونانیان و کلمه لاتین آن به معنای باز شدن است.

ماه آوریل

ماه پنجم میلادی :مه May

این ماه 31 روز دارد و 11 اردیبهشت تا 10 خرداد را شامل می شود. نام این ماه از یک الهه یونانی به نام Maia الهه ی حاصل خیزی و باروری گرفته شده است.

ماه ششم میلادی :ژوئن June

این ماه میلادی 30 روزه است و 11 خرداد شروع و به 9 تیر ختم می شود. نام اسین ماه برگفته از ژونو (Juno ) نام لاتین ملکه خدایان روم باستان است.

ماه هفتم میلادی :ژوئیه July

این ماه 31 روز دارد و از 10 تیر شروع و به 9 مرداد ختم می شود. نام این ماه که در ابتداQuintilis به معنای پنجمین بوده، برگرفته از نام جولیوس سزار (Julius Caeser)است که در این ماه متولد شده است.

ماه ژوئیه

ماه هشتم میلادی :اوت August

اوت یا آگوست 31 روز دارد و از 10 مرداد شروع و به 9 شهریور ختم می شود. نام این ماه از اگوستوس ( Augustus ) اولین امپراتور روم گرفته شده است.

ماه نهم میلادی :سپتامبر September

این ماه 30 روز دارد و از 10 شهریور شروع و به 8 مهر ختم می شود. سپتامبر از کلمه septem به معنی هفت آمده است که به ماه نهم روم باستان اشاره دارد.

ماه دهم میلادی :اکتبر October

تعداد روزهای ماه میلادی اکتبر 31 روز است و از 9 مهر شروع و به 9 آبان ختم می شود. نام آن در واقع از کلمه Octo که به معنای هشت است گرفته شده است، و اشاره به ماه هشتم روم باستان دارد.

ماه اکتبر

ماه یازدهم میلادی :نوامبر November

این ماه 30 روزه است و از 10 آبان شروع و به 9 آذر ختم می شود. نوامبر از کلمه novem که به معنای نه است گرفته شده است، و اشاره به ماه نهم روم باستان دارد.

ماه دوازدهم میلادی (آخرین ماه سال) :دسامبر December

تعداد روزهای این ماه 31 روز است و از 10 آذر شروع و به 10 دی ختم می شود. دسامبر معادل دهمین ماه روم باستان می باشد و از کلمه Decem به معنای ده مشتق گرفته شده است.

مخفف ماه های میلادی به ترتیب

 1. ژانویهJanuary :Jan
 2. فوریهFebruary :Feb
 3. مارسMarch :Mar
 4. آوریل April :Apr
 5. می May :مخفف ندارد.
 6. ژوئن June :مخفف ندارد.
 7. ژوئیه یا جولای July :مخفف ندارد.
 8. آگوست August :Aug
 9. سپتامبرSeptember:Sep
 10. اکتبرOctober :Oct
 11. نوامبرNovember :Nov
 12. دسامبرDecember :Dec

ماههای میلادی به ترتیب شمسی و فارسی+ تعداد روز و اسم

59
این مطلب مفید بود ؟90
منبع : بخش سرگرمی نمناک/ن/ش
وبگردی