درگذشت چهره های مشهور

احسان خواجه امیری
امروز 7 آبان همزمان با سالروز تولد و درگذشت چند تن از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه به معرفی بیشتر آنها می پردازیم.
چنگیز جلیلوند

تولد و درگذشت چهره های مشهور ایرانی در 6 آبان

زمان مطالعه : 1 دقیقه
امروز 6 آبان همزمان با سالروز تولد و درگذشت چند تن از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه به معرفی بیشتر آنها می پردازیم.
مهدی قربانی

تولد چهره های مشهور ایرانی در 3 آبان

زمان مطالعه : 2 دقیقه
امروز 3 آبان همزمان با سالروز تولد چند تن از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه شما را بیشتر با آنها آشنا میکنیم.
علی طباطبایی

تولد و درگذشت چهره های مشهور ایرانی در 2 آبان

زمان مطالعه : 1 دقیقه
امروز 2 آبان همزمان با سالروز تولد و درگذشت دو تن از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه شما را با بیوگرافی کوتاهی از آنها آشنا میکنیم.
علی قربان زاده

تولد و درگذشت چهره های مشهور ایرانی در 30 مهر

زمان مطالعه : 1 دقیقه
امروز 30 مهر همزمان با سالروز تولد و درگذشت چند تن از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه شما را بیشتر با آنها آشنا میکنیم.
سمانه پاکدل

تولد و درگذشت چهره های مشهور ایرانی در 26 مهر

زمان مطالعه : 1 دقیقه
امروز 26 مهر همزمان با سالروز تولد و درگذشت چند تن از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه شما را بیشتر با آنها آشنا میکنیم.
رضا یزدانی

تولد و درگذشت چهره های مشهور ایرانی در 24 مهر

زمان مطالعه : 1 دقیقه
امروز 24 مهر همزمان با سالروز تولد و درگذشت چند تن از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه به معرفی بیشتر آنها می پردازیم.
لیلا زارع

چهره های مشهور ایرانی متولد و درگذشته 21 مهر

زمان مطالعه : 1 دقیقه
امروز بیست و یکم مهر ماه همزمان با تولد و درگذشت چند تن از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه به معرفی بیشتر آنها می پردازیم.
محمدرضا شجریان

تولد و درگذشت چهره های مشهور ایرانی در 17 مهر

زمان مطالعه : 2 دقیقه
امروز 17 مهر همزمان با سالروز تولد و درگذشت چند تن از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه به معرفی بیشتر آنها می پردازیم.
سحر دولتشاهی

چهره های مشهور ایرانی متولد و درگذشته 16 مهر

زمان مطالعه : 2 دقیقه
امروز 16 مهر همزمان با سالروز تولد و درگذشت چند تن از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه به معرفی بیشتر آنها می پردازیم.
فتحعلی اویسی

درگذشت چهره های مشهور ایرانی در 13 مهر

زمان مطالعه : 1 دقیقه
امروز 13 مهر همزمان با سالروز درگذشت دوتن از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه شما را بیشتر با آنها آشنا میکنیم.
شهره قمر

تولد و درگذشت چهره های مشهور ایرانی در 12 مهر

زمان مطالعه : 1 دقیقه
امروز 12 مهر همزمان با سالروز تولد شهره قمر و درگذشت احمد محمود از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه شما را بیشتر با آنها آشنا میکنیم.
حمید جبلی

تولد و درگذشت چهره های مشهور ایرانی در 10 مهر

زمان مطالعه : 2 دقیقه
امروز 10 مهر همزمان با سالروز تولد و درگذشت چند تن از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه بیشتر با آنها آشنا میشویم.
لیلا حاتمی

تولد و درگذشت چهره های مشهور ایرانی در 9 مهر

زمان مطالعه : 1 دقیقه
امروز 9 مهر همزمان با سالروز تولد و درگذشت چند تن از هنرمندان و چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه به معرفی بیشتر آنها می پردازیم.
8 مهر روز مولانا

چهره های مشهور ایرانی درگذشته 8 مهر

زمان مطالعه : 1 دقیقه
امروز 8 مهر روز بزرگداشت مولانا شاعر بلندآوازه ایرانی و سالروز درگذشت یکی از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه شما را بیشتر با او آشنا میکنیم.