لنز چشم

چشم
در صورتی که از لنز نیز به درستی استفاده نشود موجب عفونت و کوری چشم خواهد شد. در ادامه نکاتی درباره نحوه استفاده صحیح از لنز را میخوانید.
صفحه 2 از 2