تنفس

آلودگی هوا
بر اساس نتایج به دست آمده درباره تاثیرات آلودگی هوا بر سلامتی, آلودگی هوا میتواند باعث افزایش عفونت های تنفسی شود.
تشخیص بیماری

تشخیص بیماری با صدای تنفس به وسیله یک نرم افزار

زمان مطالعه : 3 دقیقه
دانشمندان روشی را ابداع کرده اند که با کمک صدای نفس کشیدن فرد بیمار می توانند وجود چند بیماری را به طور همزمان تشخیص داده و مشکلات احتمالی در آینده را نشان دهند.
آه کشیدن

آه کشیدن غیر ارادی هم خواص داره!

زمان مطالعه : 2 دقیقه
معمولا آه کشیدن هنگام تنفس را به دلایل احساسی از قبیل خستگی، افسردگی یا ناراحتی ربط داده می شود در حالیکه مطالعات دانشمندان خواص علمی آه کشیدن را به گونه ای دیگر ثابت کرده اند.
صفحه 2 از 2