شعر با حرف ر

شعر با حرف ر از زیباترین شعرها برای مشاعره

تاریخ انتشار : 18 دی 1401کد مطلب : 89532زمان مطالعه : 4 دقیقه
ما برای شما شعر هایی از شاعران معروف با حرف اول ر آماده کرده ایم تا در زمان مشاعره دسترسی آسان تری به اشعار داشته باشید و بدرخشید.

شعر با حرف ر برای مشاعره با حروف الفبا

تک بیتی های ناب و دوبیتی های زیبا برای مشاعره با حرف ر، منتخب اشعاری است که در ادامه سری مطالب مشاعره با حروف الفبا در نمناک گردآوری شده است.

اگر در جستجوی شعر و ابیاتی از حافظ و شهریار و مولانا و دیگر شعرای فارسی زبان مشهور هستید که با حرف ر شروع شود، با ما همراه شوید.

راهنمای جستجوی شعر مشاعره بر اساس حروف الفبا

الفآبپتثجچحخد
ذرز ژسشصضطظع  
غفقکگلمنوهی

شعر با حرف ر از حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

رونق عهد شباب است دگر بُستان را

می‌رسد مژدهٔ گل بلبل خوش الحان را

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

روضهٔ خُلدِ برین خلوت درویشان است

مایهٔ محتشمی خدمتِ درویشان است

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

روی مقصود که شاهان به دعا می‌طلبند

مَظهَرَش آینهٔ طلعتِ درویشان است

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

روزگاریست که سودایِ بتان دینِ من است

غمِ این کار نشاطِ دلِ غمگینِ من است

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

راهیست راهِ عشق که هیچش کناره نیست

آنجا جز آن که جان بسپارند، چاره نیست

شعر حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

روز وصلِ دوستداران یاد باد

یاد باد آن روزگاران، یاد باد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

رو بر رَهَش نهادم و بر من گذر نکرد

صد لطف چشم داشتم و یک نظر نکرد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

روزِ هجران و شبِ فُرقَتِ یار آخر شد

زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

رسید مژده که ایامِ غم نخواهد ماند

چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

روزگاری شد که در میخانه خدمت می‌کنم

در لباسِ فقر کارِ اهلِ دولت می‌کنم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

روزگاریست که ما را نگران می‌داری

مخلصان را نه به وضع دگران می‌داری

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

شعر با حرف ر از شهریار

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

رفتم و بیشم نبود روی اقامت

وعده دیدار گو بمان به قیامت

شعر شهریار

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

رقیبت گر هنر هم دزدد از من من نخواهد شد

به گلخن گر چه گل هم بشکفد گلشن نخواهد شد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

روشنانی که به تاریکی شب گردانند

شمع در پرده و پروانه سر‌گردانند

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

راه گم کرده و با رویی چو ماه آمده‌ای

مگر ای شاهد گمراه به راه آمده‌ای

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

رفتی و در دل هنوزم حسرت دیدار باقی

حسرت عهد و وداعم با دل و دلدار باقی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

ریختم با نوجوانی باز طرح زندگانی

تا مگر پیرانه سر از سر بگیرم نوجوانی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

شعر با حرف ر از مولانا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

رسید آن شه رسید آن شه بیارایید ایوان را

فروبرید ساعدها برای خوب کنعان را

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

رفتم به سوی مصر و خریدم شکری را

خود فاش بگو یوسف زرین کمری را

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

رنج تن دور از تو ای تو راحت جان‌های ما

چشم بد دور از تو ای تو دیده بینای ما

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

روز و شب خدمت تو بی‌سر و بی‌پا چه خوشست

در شکرخانه تو مرغ شکرخا چه خوشست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

رو آن ربابی را بگو مستان سلامت می‌کنند

وان مرغ آبی را بگو مستان سلامت می‌کنند

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

ربود عشق تو تسبیح و داد بیت و سرود

بسی بکردم لاحول و توبه دل نشنود

شعر از حرف ر

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

دوبیتی با حرف ر از مولانا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

رشک برم کاش قبا بودمی

چونک در آغوش قبا بوده‌ای

زهره ندارم که بگویم ترا

بی من بیچاره چرا بوده‌ای؟!

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

روزی که جمال آن صنم دیده شود

از فرق سرم تا به قدم دیده شود

تا من به هزار دیده بینم او را

کارم بدو دیده کسی پسندیده شود

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

روزیکه مرا عشق تو دیوانه کند

دیوانگی کنم که دیو آن نکند

حکم مژه تو آن کند با دل من

کز نوک قلم خواجهٔ دیوان نکند

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

شعر با حرف ر از سعدی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

روی تو خوش می‌نماید آینهٔ ما

کآینه پاکیزه است و روی تو زیبا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

رفتیم اگر ملول شدی از نشست ما

فرمای خدمتی که برآید ز دست ما

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

رها نمی‌کند ایام در کنار منش

که داد خود بستانم به بوسه از دهنش

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

رفتی و نمی‌شوی فراموش

می‌آیی و می‌روم من از هوش

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

رفیق مهربان و یار همدم

همه کس دوست می‌دارند و من هم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

شعر با حرف ر از سالک‌ قزوینی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

رتبه در جوهر معنی‌ است نه رنگینی لفظ

نیست صد قطعه یاقوت چو دُرِّ نجفی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

شعر نو با حرف ر از فریدون مشیری

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

رونق بازار گیتی قصهٔ غم بود و بس

من فراوان داشتم زین جنس بازارم گرفت!

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

شعر با حرف ر از هوشنگ ابتهاج

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

روزگارا قصد ایمانم مکن

زآنچه می‌گویم پشیمانم مکن

شعر هوشنگ ابتهاج

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

چند بیت شعر با ر از محمدرضا شفیعی کدکنی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

رو به سوی زندگی

در گریز از هر آنچه بند و بندگی

در ستیز با هر آنچه ابتذال و کهنگی

ای خوشا روالِ این روندگی!

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

دوبیتی و شعر با حرف ر از فاضل نظری

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

رسیده امٖ به خدایی که اقتباسی نیست

شریعتی که در آن حکم ها قیاسی نیست

خدا کسی است که باید به دیدنش بروی

خدا کسی که از آن سخت می هراسی نیست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

شعر با حرف ر از صائب تبریزی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

رهرو عشق محال است که افسرده شود

عرق سرد ندارد تب سوزانِ طلب

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

روی در نقصان گذارد ماه چون گردد تمام

چون شود لبریز جامت، از خمار اندیشه کن

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

شعر با حرف ر از زیباترین شعرها برای مشاعره

3.39
این مطلب مفید بود ؟63
منبع : بخش فرهنگ و هنر نمناک/ن/ن.ح
برچسب : شعر
وبگردی