شعر با حرف ج
برای شرکت در مشاعره با حرف ج ما برای شما تعدادی شعر، غزل و دوبیتی از حافظ و شهریار و مولانا که با حرف ج شروع میشوند، آماده کرده ایم.

شعر با حرف ج و مشاعره با شعری که با حرف ج شروع شود

برای مشاعره با حرف ج و شعر با حرف ج از شاعران معروف قدیمی و جدید را از ابیات زیبای منتشر شده در ادامه این بخش از نمناک، استفاده کنید. شعری که با حرف ج شروع شود را میتوانید علاوه بر غزلیات، از شعرهای نو هم انتخاب کنید.

راهنمای جستجوی شعر مشاعره بر اساس حروف الفبا

الفآبپتثجچحخد
ذرز ژسشصضطظع  
غفقکگلمنوهی

شعر با حرف ج از شهریار

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جوانی حسرتا با من وداع جاودانی کرد

وداع جاودانی حسرتا با من جوانی کرد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جز در صفای اشک دلم وا نمی شود

باران به دامن اسـت هـوای گرفته را

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جوانی ای بهار عمر ای رویای سحرآمیز

تو هم هر دولتی بودی چو گل بازیچه بادی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جمع کن لشکر توفـیق که تسخیر کنی

شـهـریارا قرق عزلت و تنهائی را

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را

نجستم زندگانی را و گم کردم جـوانی را

شعر شهریار

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شهریار شعر با جگر حرف میزند سازت

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ای جگر گوشه کیست دمسازت

با جگر حرف میزند سازت

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ج از حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جرعه جام بر این تخت روان افشانم

غلغل چنگ در این گنبد مینا فکنم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جانا چه گویم شرح فراقت؟

چشمی و صد نم، جانی و صد آه

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است

هزار بار من این نکته کرده‌ام تحقیق

شعر با ج

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جانا تو را که گفت که احوال ما مپرس

بیگانه گرد و قصهٔ هیچ آشنا مپرس

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جلوه گاه اقبال تو باشد هر کجا

جلوه اندازد همای چتر گردون سای تو

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جلوه ی بختِ تو دل می‌بّرّد از شاه و گدا

چشــم بد دور که هم جانی و هم جانانی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جانا تو را که گفت که احوال ما مپرس

بیگانه گرد و قصهٔ هیچ آشنا مپرس

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جز دل من کز ازل تا به ابد عاشق رفت

جاودان کس نشنیدیم که در کار بماند

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جان بی جمال جانان میل جهان ندارد

هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ج از سعدی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جان ندارد هر که جانانیش نیست

تنگ عیشست آن که بستانیش نیست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جان من! جان من فدای تو باد

هیچت از دوستان نیاید یاد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جنگ از طرف دوست دل آزار نباشد

یاری که تحمل نکند یار نباشد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جزای آن که نگفتیم شکر روز وصال

شب فراق نخفتیم لاجرم ز خیال

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جانا هزاران آفرین بر جانت از سر تا قدم

صانع خدایی کاین وجود آورد بیرون از عدم

شعر سعدی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جور بر من می‌پسندد دلبری

زور با من می‌کند زورآوری

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جمعی که تو در میان ایشانی

زآن جمع به در بود پریشانی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جان و تنم ای دوست فدای تن و جانت

مویی نفروشم به همه ملک جهانت

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جماعتی که نظر را حرام می‌گویند

نظر حرام بکردند و خون خلق حلال

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ج از مولانا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جانی که در او دو صد جهان میدانم

گوئیکه فلانست و فلان میدانم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جانا، به غریبستان، چندین به چه می‌مانی

بازآ تو از این غربت، تا چند پریشانی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جانم ز طرب چون شکر انباشته‌ای

چون برگ گل اندر شکرم داشته‌ای

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جز صحبت عاشقان و مستان مپسند

دل در هوس قوم فرومایه مبند

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جز صورت عشق حق، هر چیز که من دیدم

نیمیش دروغ آمد نیمیش دغل دارد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ج از مولوی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جز من اگرت عاشق شیداست، بگو

ور میل دلت به جانب ماست، بگو

شعر مولوی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جمال یار شد قبله نمازم

ز اشک رشک او شد آبدستم

ز حسن یوسفی سرمست بودم

که حسنش هر دمی گوید الستم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ج از وحشی بافقی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جز فکر جدا شدن ز دلدارم نیست

این صبر هراسنده ولی یارم نیست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جان من سنگدلی، دل به تو دادن غلط است!

بر سر راه تو چون خاک فتادن غلط است

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جرم است سراپای من خاک نهاد

لیکن بودم به عفو او خاطر شاد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ج از حسین منزوی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جز طرح چشم مستت، بر صفحه ی امیدم

خطی اگر کشیدم، نقش بر آب خوش تر

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جز عشق نیست خواندم و دیدم هزار بار

واژه به واژه سطر به سطر کتاب تو

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ج از رهی معیری

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جانم به فغان، چو مرغ شب می آید

وز داغ تو، با ناله به لب می آید

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جلوه ها کردم و نشناخت مرا اهل دلی

منم آن سوسن وحشی که به ویرانه دمید

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ج از بابا طاهر

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جدا از رویت ای ماه دل افروز

نه روز از شو شناسم نه شو از روز

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ج از صائب تبریزی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جان چه می‌داند اجل کی حلقه بر در می‌زند

از سفر کردن شرر در سنگ خارا غافل است

شعر صائب تبریزی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جماعتی که به افتادگان نپردازند

اگر به عرش برآیند همچنان پستند

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ج از خیام

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جامی شکسته دیدم در بزم می فروشی

گفتم بدین شکسته چون باده میفروشی؟

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جامی است که عقل آفرین میزندش

صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ج از مهدی اخوان ثالث

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جانم آمد بر لب، آن جانان کجاست؟

هم بلا، هم آرزوی جان کجاست؟

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ج از فروغ فرخزاد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جز غم چه می‌دهد به دل شاعر

سنگین غروب تیره و خاموشت؟

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ج از سیمین بهبهانی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جفای خلق و غم روزگار دیده منم

وزین دو رشته پیوند خود بریده منم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ج از کاظم بهمنی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جواب کن به جز مرا،صدا بزن شبی مرا

و جای تازه بازکن میانِ زندگانیت

بیا فقط خبر بده مرا قبول کرده ای

سپس سر مرا ببر به جای مژدگانیت

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ج از فاضل نظری

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جز آه نمی آید از این قلب پر از درد

اینقدر مزن چنگ به سازی که شکسته است

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جهان بی عشق چیزی نیست جز تکرارِ یک تکرار

اگر جایی به حال خویش باید گریه کرد، اینجاست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ج از معینی کرمانشاهی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جنون گل کرد و مجنونی چو من از نو هویدا شد

تو لیلا نیستی من عشقِ لیلا آفرین دارم!

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ج از بیدل دهلوی‌‌‎‌‌‌

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جهانی را زدم آتش سراغ دل نشد پیدا

روم اکنون غبار خاطر گیسوی او گردم....

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ج از رودکی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جایی که گذرگاه دل محزونست

آن جا دو هزار نیزه بالا خونست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ج از سنائی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جهان پُردرد می بینم، دَوا کو؟

دلِ خوبانِ عالم را وفا کو...؟

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شعر با حرف ج از فروغی بسطامی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

جانان اگر نشیند یک بار در کنارم

یک باره می‌توانم کردن ز جان کناره

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مشاعره با حرف ج و 50 شعر که با حرف ج شروع شود

3.67
این مطلب مفید بود ؟52
منبع : بخش فرهنگ و هنر نمناک/ن/ن.ح
وبگردی