شعر با حرف ذ
ما برای شما اشعاری از شاعران معروف که با حرف ذ آغاز می شوند را آماده کرده ایم تا در مشاعره ها بدرخشید.

شعر با حرف ذ و بیت های زیبا برای مشاعره با ذ

شعر مشاعره با حرف ذ، نسبت به حروف الفبای دیگر تعداد کمتری دارد ولی در هر صورت، ابیاتی در میان اشعار شاعران بزرگی همچون حافظ و سعدی وجود دارد که با حرف ذ شروع شوند و همین چند بیت زیبا، میتواند شما را در مشاعره با حرف ذ یاری کند.

با ما در این بخش از نمناک همراه شوید تا، چندین تک بیتی و شعر با ب از شاعران معروف را با هم مرور کنیم و اشعاری که شروع بیت آنها با حرف ذ می باشد را به راحتی حفظ کنید.

راهنمای جستجوی شعر مشاعره بر اساس حروف الفبا

الفآبپتثجچحخد
ذرز ژسشصضطظع  
غفقکگلمنوهی

شعر با حرف ذ از حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

ذکرِ رخ و زلف تو دلم را

وردیست که صبح و شام دارد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

ذرخش گرنخندد به گاه بهار

همانا نگریدچنین ابر زار

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

ذره خاکم و در کوی توام جای خوش است

ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی

دودم به سر بر آمد زین آتش نهانی

شعر حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

شعر با حرف ذ از مولوی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

ذره ذره کاندرین ارض و سماست

جنس خود را همچو کاه و کهرباست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

شعر با حرف ذ از مولانا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

ذوقِ سَرِ سرمست را هرگز نداند عاقلی

حالِ دلِ بی‌هوش را هرگز نداند هوشمند

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

ذاتت عسلست ای جان گفتت عسلی دیگر

ای عشق تو را در جان هر دم عملی دیگر

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

شعر با حرف ذ از سعدی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

ذکر تو از زبان من فکر تو از خیال من

چون برود که رفته ای در رگ و در مفاصلم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

ذات بد نیکو نگردد چونکه بنیادش بد است

تربیت نا اهل را چون گردکان بر گنبد است

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

شعر با حرف ذ از پروین اعتصامی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

ذرّه ذرّه، هر چه بود از من گرفت

دیر دانستم که گیتی رهزن است

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

شعر با حرف ذ از اقبال لاهوری

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

ذوق حضور در جهان رسم صنم گری نهاد

عشق فریب می دهد جان امیدوار را

شعر اقبال لاهوری

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

ذره شو صحرا مشو گر عاقلی

تا ز نور آفتابی بر خوری

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

شعر با حرف ذ از بیدل دهلوی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

ذره را دیدم پرافشان هوای نیستی

نقطه‌ای از انتخاب دفترم آمد به یاد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

ذلتی در پردهٔ امید هرکس مُضمر است

کاسهٔ دریوزهٔ صیاد دارد چشم دام

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

ذلّت کشِ هزار خیالیم و چاره نیست

لعنت به وضعِ دور ز دلدار زیستن…

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

شعر با ذ از عطار

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

ذره گر صد بار غرق خون شود

کی از آن سرگشتگی بیرون شود

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

ذره را سرگشتگی بینم صواب

زانک او را نیست تاب آفتاب

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

شعر با حرف ذ؛ دهها بیت برای مشاعره با حروف الفبا

4.213
این مطلب مفید بود ؟112
منبع : بخش فرهنگ و هنر نمناک/ن/ن.ح
برچسب : شعر
وبگردی