قطع صحبت دیگران
اگر می خواهید هنگام صحبت کردن دیگران حرفی بزنید یا حرف زدن آن ها را قطع کنید، باید با اصول صحیح و محترمانه این کار را انجام دهید تا طرف مقابل ناراحت نشود.

قطع کردن صحبت کسی به صورت مودبانه

حتما می دانید که قطع کردن صحبت کسی دور از ادب است. در حقیقت بیشتر اوقات قطع مکالمه یا سر و صدا هنگام صحبت کسی توصیه نمی شود اما شرایطی نیز وجود دارد که خواستار قطع صحبت طرف مقابلتان هستید.

شما می توانید با رفتارهایی مودبانه صحبت شخصی را قطع کنید. مهم ترین نکته ای که هنگام قطع صحبت دیگران وجود دارد و باید به آن توجه کنید، احترام گذاشتن به آن ها است.

قطع صحبت دیگران

پیش از قطع صحبت دیگران به دو مورد توجه کنید

زمان سنجی

اگر در وضعیتی اضطراری قرار دارید یا فرد چیزی می گوید که می دانید نادرست است یا گروهی در مورد شخصی که در آن جا نیست غیبت می کنند یا دلیل محکمی برای قطع کردن بحث دارید؛ دانستن این که چه موقع و چگونه باید وقفه ایجاد شود ضروری است. در این شرایط شما به عنوان شخصی مودب، بخشنده و متفکر در نظر گرفته می شوید.

ضرورت

دلیل دیگر برای قطع صحبت ممکن است این باشد که شخص دیگری برای صحبت در نوبت است. مکالمه ای در جمع گروهی باید شامل همه افراد شود اما گاهی بعضی از افراد هستند که به دیگران فرصت صحبت نمی دهند.

اگر قطع کردن صحبت تنها راه شروع مکالمه فرد دیگر است، منتظر بمانید تا او نفسی بکشد و صحبت را شروع کنید. شخصی نباشید که مکالمه را در انحصار خود دارد. گفتگوی خوب به معنای حضور فعال در بحث و دانستن زمان مداخله در صحبت است.

قطع مکالمه دیگران

اصول قطع مکالمه و صحبت دیگران به شکل مودبانه

1- هدف خاصی داشته باشید.

این که بخواهید مکالمه دیگران را قطع کنید یا خودتان مکالمه ای را شروع کنید لازم است دلیلی داشته و توانایی انتقال آن را به شخصی که صحبت می کند داشته باشید. هدف خود را تا حد ممکن کوتاه بیان کنید.

2- از زمانی مناسب استفاده کنید.

بهتر است قبل از قطع صحبت کسی صبر کنید تا شخصی که صحبت می کند مکالمه اش تمام شود و نفسی بکشد.

قطع صحبت کسی

3- تا حد ممکن مودب باشید.

همیشه مودبانه صحبت کنید و مکالمه را با مقدمه ای مودبانه در مورد وقفه خود شروع کنید. برخی عباراتی که می توانید استفاده کنید عبارتند از:"معذرت می خواهم من می خواهم دراین باره چیزی بگویم."/"درمورد آن چه شما گفتید نظری دارم"/"معذرت می خوام اما لازم است چیزی بگویم."

4- از یک اشاره استفاده کنید.

اگر وقفه شما تایید نشد برای جلب توجه دست خود را بلند کنید یا از تماس چشمی استفاده کنید. عجله نکنید و وقتی نشان دادید قصد صحبت دارید بگویید:" معذرت می خواهم مختصرا به مدت یک دقیقه عرضی دارم." سپس هرچه سریع تر مقصود خود را بیان کنید تا آن شخص مکالمه خود را ادامه دهد.

پریدن وسط حرف

5- صدایتان را صاف کنید.

این امر احتمالا توجه دیگران را به سمت شما جلب می کند. از این فرصت استفاده کنید و هر آن چه لازم است بگویید را سریعا بیان کنید.

6- هنگام قطع مکالمه شخصی، فاصله قابل توجهی داشته باشید.

اگرمستقیما به طرف شخصی که گپ می زند بروید ممکن است به نظر برسد درحال گوش دادن به مکالمه او هستید. هنگام برقراری ارتباط چشمی کمی عقب بایستید تا نشان دهید بخشی از مکالمه آن ها چیزی نیست که می خواهید.

قطع حرف دیگران

7- به منظور توضیحات بیشتر مکالمه را قطع کنید.

وقتی در یک جلسه یا کمیته ای هستید و بحث به سمتی می رود که شاید شما و دیگران متوجه آن نشوید برای توضیح بیشتر مکالمه را قطع کنید. این احتمال وجود دارد که دیگران هم در درک موضوع دچار مشکل شده اند، پس از آن شاید متعجب شوید که چند نفر از شما تشکر خواهند کرد.

8- از کسانی که به شما اجازه صحبت دادند تشکر کنید.

پس از گفتن آن چه در ذهن شما بود از دیگران که به شما اجازه صحبت دادند سپاسگذاری کنید.

اصول قطع مکالمه دیگران

9- هنگامی که شخصی مشغول غیبت شد می توانید صحبت او را قطع کرده و جلوی آن را بگیرید.

یکی از مهم ترین زمان های قطع مکالمه زمانی است که فردی راجع به شخصی که حضور ندارد غیبت می کند یا او را مسخره می کند. حتی اگر کلمه ای هم به زبان نیاورید و به صحبت او گوش دهید نشان دهنده این است که او را تشویق می کنید. این احتمال نیز وجود دارد که حتی اگر شما نیز در این جمع حضور نداشته باشید آن ها درمورد شما هم غیبت کنند.

بنابراین قاطعانه صحبت کنید و موضوع را تغییردهید. اگر افرادی که در این جمع حضور داشتند متوجه منظور شما نشدند میتوانید بگویید:"من ترجیح می دهم درباره کسی که در این جا نیست بحثی نکنم"./ اگر آن ها نیز به غیبت خود ادامه دادند جمع را ترک کنید.

روش قطع کردن صحبت دیگران به شکل مودبانه

4.424
این مطلب مفید بود ؟213
منبع : بخش سبک زندگی نمناک/ن/ز.ت
وبگردی