ژست عکس تکی
آموزش ژست گرفتن برای عکس تک نفره ویژه ی خانم ها

آشنایی با فرم ایستادن و ژست عکس تک نفره یا دسته جمعی زیبایی تصویر یادگاری شما را چندین برابر می کند بنابراین حالت های ژست و فیگور در عکس های تکی را بینید و ایده بگیرید.