ماهی قرمز
ماهی قرمز برای کمک به دوست بیمارش نهایت تلاشش را می کند . ماهی بیمار که توان حرکت ندارد با کمک دوست کوچکش در آکواریوم به حرکت در می آید.

زندگی عاطفی ماهی قرمز و کمک به دوست ضعیفش

ماهی قرمز یکی از حیواناتی است که عاطفه و احساسات قوی دارد و این مسئله بارها در نماهای مختلف منعکس شده است. وب سایت thedodo.com تصاویر و کلیپی از حرکت جالب ماهی قرمزی را منتشر کردند که برای به حرکت درآمدن دوستش نهایت سعی خود را می کند.

ماهی قرمز

کمک ماهی قرمز به دوست بیمارش

مشخص نیست که عامل محرکی که باعث می شد ماهی قرمز این حرکت خیرخواهانه را انجام دهد چیست. اما یک چیز مشخص است، با تحقیقات علمی جدید انجام شده، ما می دانیم که این موجودات روشی پیچیده تر از آنچه فکر می کردیم، دارند. جاناتان بالکمب می نویسد:«به عنوان یک زیست شناس متخصص رفتار و احساسات حیوانات، چهار سال اخیر را به بررسی علم زندگی درونی ماهی ها پرداخته ام. آن چه که در این تحقیقات بدان دست یافتم این است که ما به شدت این مهره داران شگفت انگیز دریایی را دست کم گرفته ایم. شواهد جمع آوری شده منجر به یک نتیجه گریزناپذیر شده:ماهی های فکر و احساس دارند.»

ماهی قرمز

تلاش بیمصال ماهی قرمز برای به حرکت درامدن دوست بیمارش 

کار عجیب ماهی قرمز عید برای کمک به دوست مریضش

4.129
این مطلب مفید بود ؟245
منبع : بخش سرگرمی نمناک /ن
وبگردی