صدای مار
مار حیوانی مرموز است و صدای آن جزء توانایی خارق العاده اش به حساب می آید. تولید صدای هیس در مار بدون داشتن دندان از راز های این حیوان به شمار می آید.

صدای هیس مار و راز جالب تولید صدای مار بدون داشتن دندان

صدای هیس مار، همان صدایی که شنیدنش باعث ترس و وجشت می شود، به عنوان یک توانایی خارق العاده در دنیای شناخت حیوانات محسوب می شود.
وقتی مار هیچ دندانی ندارد، چطور میتواند چنین صدایی تولید کند؟ گفتنی است مار، تکنیک خاصی برای دراوردن صدای هیس دارد و بدون این که دندان جلویی داشته باشد، حرف (س) را تلفظ می کند.
صدای هیس هیسی که مار تولید می کند، جزو صداهایی است که برای ایجاد آن باید زبان را مقابل دندان های جلویی گذاشت؛ اما مار دندان جلویی ندارد؛ پس اینکه چطور این صدا را تولید می کند در این بخش از سرگرمی نمناک توضیح داده خواهد شد.

چگونگی تولید صدای هیس توسط مارهای بی دندان

مار صدای هیس هیس را کمی عقب تر از سیستم تنفسی انجام می دهد. در واقع یک ساختاری به نام گلوتیس وجود دارد که یک دریچه باز در انتهای دهان مار می باشد و هنگامی که مار نفس می کشد، این دریچه باز می شود. این دریچه به مری متصل شده است که در نهایت به ریه مار می‌ رسد.

صدای مار

مار ها فقط یک ریه دارند که از دو بخش تشکیل شده است؛ ریه مار مانند ریه انسان کار می‌ کند، یعنی اکسیژن را جذب می کند. قسمت عقبی ریه شبیه به یک بالون خالی است که فقط هوا را داخل خودش نگه می دارد؛ بنابراین زمانی که مار صدای هیس هیس را در می‌ آورد، قسمت دنده او باز و گسترده می شود، یک نفس عمیق می کشد و در مدت زمان طولانی نفسش را بیرون می دهد. این صدای هیس هیس نتیجه جریان و حرکت سریع هوا در گلوتیس است.

در واقع زمانی که هوا از این دریچه باز و کوچک عبور می کند، می توان حجم آن را تغییر داد که با فشار دادن به دنده ها و وارد کردن هوای بیشتر، اکسیژن بیشتری وارد می‌ گردد و این صدا تولید می شود؛ پس همان طور که متوجه شدید، زبان در تولید این صدا نقشی ندارد.

زمانی که مار ها زبان خود را بیرون می آورند، در واقع سعی دارند که از ترکیبات ارگانیک صوتی داخل هوا کمک بگیرند اما صدای هیس هیس توسط زبان تولید نمی شود. صدایی هم که از خودشان تولید می کنند؛ برای دفاع می باشد.

صدای هیس مار، از کجاش میاد؟؛ رازی حیرت انگیز

4.715
این مطلب مفید بود ؟141
منبع : livescience / بخش سرگرمی نمناک/ن/ش
وبگردی