واژینوز باکتریال

عفونت باکتری واژن
هر خانمی باید اطلاعات کافی در مورد عفونت واژن و واژینوز باکتریال داشته باشد، اطلاعاتی از قبیل علت، علائم تا انواع درمان ها برای رفع این مشکل دستگاه تناسلی.
بوی واژن

دلیل چند بوی بد و آزار دهنده واژن

زمان مطالعه : 2 دقیقه
هر خانمی در دوره های مختلف بوی واژن را تجربه می کند،این بوها که هر کدام به دلیل تغییراتی در دستگاه تناسلی ایجاد می شوند گاهی می توانند نشانه ای از عفونت شدید باشند.