درگذشت چهره های مشهور

نرسی گرگیا
امروز 27 خرداد همزمان با سالروز تولد نرسی گرگیا و درگذشت جلیل شهناز از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه شما را با بیوگرافی کوتاهی از آنها آشنا میکنیم.
حبیب محبیان

چهره های مشهور ایرانی متولد و درگذشته 21 خرداد

زمان مطالعه : 2 دقیقه
امروز 21 خرداد همزمان با سالروز تولد و درگذشت چندتن از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه شما را با بیوگرافی کوتاهی از آنها آشنا میکنیم.
صابر ابر

چهره های مشهور ایرانی متولد و درگذشته 18 خرداد

زمان مطالعه : 2 دقیقه
امروز 18 خرداد همزمان با سالروز تولد و درگذشت چند تن از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه به معرفی بیشتر آنها می پردازیم.
مرضیه برومند

چهره های مشهور ایرانی متولد و درگذشته 17 خرداد

زمان مطالعه : 1 دقیقه
امروز 17 خرداد همزمان با سالروز تولد و درگذشت دو تن از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه شما را با بیوگرافی کوتاهی از آنها آشنا میکنیم.
کمند امیرسلیمانی

چهره های مشهور ایرانی متولد و درگذشته 16 خرداد

زمان مطالعه : 1 دقیقه
امروز 16 خرداد همزمان با سالروز تولد و درگذشت چند تن از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه شما را با بیوگرافی کوتاهی از آنها آشنا میکنیم.
پروین سلیمانی

چهره های مشهور ایرانی متولد و درگذشته 12 خرداد

زمان مطالعه : 2 دقیقه
امروز 12 خرداد همزمان با سالروز تولد و درگذشت چند تن از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه شما را با بیوگرافی کوتاهی از آنها آشنا میکنیم.
احمد مهران فر

چهره های مشهور ایرانی متولد و درگذشته 10 خرداد

زمان مطالعه : 2 دقیقه
امروز 10 خرداد همزمان با سالروز تولد و درگذشت چند تن از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه شما را با بیوگرافی کوتاهی از آنها آشنا میکنیم.
بهرام افشاری

چهره های مشهور ایرانی متولد و درگذشته 6 خرداد

زمان مطالعه : 2 دقیقه
امروز 6 خرداد همزمان با سالروز تولد و درگذشت چند تن از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه شما را با بیوگرافی کوتاهی از آنها آشنا میکنیم.
تینا آخوندتبار

چهره های مشهور ایرانی متولد و درگذشته 5 خرداد

زمان مطالعه : 1 دقیقه
امروز 5 خرداد همزمان با سالروز تولد و درگذشت چند تن از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه شما را با بیوگرافی کوتاهی از آنها آشنا میکنیم.
مجید جعفری

چهره های مشهور ایرانی متولد و درگذشته 3 خرداد

زمان مطالعه : 1 دقیقه
امروز 3 خرداد همزمان با سالروز تولد و درگذشت چند تن از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه شما را با بیوگرافی کوتاهی از آنها آشنا میکنیم.
مهدی ماهانی

چهره های مشهور ایرانی متولد و درگذشته در 26 اردیبهشت

زمان مطالعه : 2 دقیقه
امروز 26 اردیبهشت همزمان با سالروز تولد و درگذشت چند تن از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه به معرفی آنها می پردازیم.
محسن یگانه

چهره های مشهور ایرانی متولد و درگذشته 23 اردیبهشت

زمان مطالعه : 2 دقیقه
امروز 23 اردیبهشت همزمان با سالروز تولد و درگذشت چند تن از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه شما را بیشتر با آنها آشنا میکنیم.
مسعود ولدبیگی

درگذشت چهره های مشهور ایرانی در 21 اردیبهشت

زمان مطالعه : 1 دقیقه
امروز 21 اردیبهشت همزمان با درگذشت مسعود ولد بیگی چهره پرداز و بازیگر پیشکسوت کشورمان است که در ادامه به کارنامه هنری او می پردازیم.
اصغر فرهادی

تولد و درگذشت چهره های مشهور ایرانی در 17 اردیبهشت

زمان مطالعه : 2 دقیقه
امروز 17 اردیبهشت همزمان با سالروز تولد و درگذشت چند تن از هنرمندان و چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه بیشتر با آنها آشنا میشوید.
پیمان ابدی

چهره های مشهور ایرانی متولد و درگذشته 16 اردیبهشت

زمان مطالعه : 1 دقیقه
امروز 16 اردیبهشت همزمان با سالروز تولد و درگذشت چندتن از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه شما را بیشتر با آنها آشنا میکنیم.
صفحه 1 از 14