حضرت قاسم

حضرت قاسم
حضرت قاسم (ع) در واقعه عاشورا نوجوانی بود که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود نوجوانی کم سن و سال بود اما وقتی به میدان رفت بر خلاف انتظار لشکریان دشمن، با شهامت و دلیرانه جنگید.
ازدواج حضرت قاسم

حقیقت ماجرای ازدواج حضرت قاسم در کربلا

زمان مطالعه : 3 دقیقه
عروسی حضرت قاسم (ع) یکی از ماجراهای معروف در حادثه کربلا است. قاسم در همان روز عاشورا عروسی کرد و پس از آن وارد میدان شد. اما آیا این ماجرا حقیقت دارد یا خیر؟