مکروه

نماز خواندن
احکام مربوط به نماز، مسلما از مبتلابه ترین دستورات شرعی دین ماست که همه برای انجام این فریضه روزانه باید از آن مطلع باشند.
مکروه

مکروه چیست و چه چیزهایی در اسلام مکروه است؟

زمان مطالعه : 6 دقیقه
مکروه یکی از احکام پنج گانه در اسلام است که انجام ندادن آن بسیار تاکید شده است .مکروه در عبادات و مشاغل و امور زناشویی اقسام مختلفی دارد که در اسلام معرفی شده اند.
ازدواج

آیا ازدواج در ماه شوال مکروه است؟

زمان مطالعه : 1 دقیقه
برخی بر این باورند که جاری شدن صیغه عقد برای ازدواج در ماه شوال کراهت دارد و خوش یمن نیست.