اعتکاف

اعتکاف
اعتکاف پرورش جسم و جان است. روزه که خود عبادتی ارزشمند است شرط اعتکاف است و حضور در مسجد و خواندن نماز هم شرط آن است، در واقع اعتکاف آمیزه ای از چند عبادت با فضیلت است.
احکام اعتکاف

اعمال سفارش شده و احکام جامع اعتکاف

زمان مطالعه : 7 دقیقه
اعتکاف از اعمال مستحب در دین اسلام است که از چند عبادت تشکیل شده و مدت زمان آن سه روز است و احکام و ارکان خاصی دارد که باید در این ایام انجام شود.
زمان اعتکاف

زمان شروع اعتکاف رجبیه امسال

زمان مطالعه : 7 دقیقه
انجام اعتکاف به روزهای خاصی از سال مقید نیست و هر زمانی می توان آن را بجا آورد، اما در منابع دینی ثواب خاصی برای معتکف شدن در 13 تا 15 رجب ذکر شده است.