کودک درون

کودک درون
برای ارتباط برقرار کردن با کودک درونتان روش هایی وجود دارد که بسیار کاربردی است و کمک شایانی به شما می کند.
بیدار کردن کودک درون

کودک درون تان را فعال کنید البته از راه درست

زمان مطالعه : 4 دقیقه
اگر می خواهید زندگی خوب و شادی داشته باشید سعی کنید کودک درونتان را همیشه زنده نگه دارید و به او پر و بال بدهید.
مردها

مردها یی که هنوز کودک درونشان فعال است + تصاویر

زمان مطالعه : 8 دقیقه
تصاویر خنده داری که در ادامه این مطلب میبینید از مردهایی که کودک درونشان فعال است می باشد با دیدن این تصاویر مطمئن می شوید که مردها هنوز بزرگ نشده اند.