عروسک آنابل

عروسک آنابل
آنابل نام عروسکی جن زده است که توسط روح یک دختر بچه تسخیر شده و هم اکنون یکی از دیدنیهای موزه اسرارآمیز کانکتیکت است .
آنابل

آنابل عروسک جن زده مشهور + عکس

زمان مطالعه : 2 دقیقه
آنابل عروسک جن زده ای است که توسط روح یک دختر تسخیر شده و هم اکنون در موزه اوکالت نگهداری میشود.