افراد مهربان

راه های گسترش مهربانی
مهربان بودن با خود سبب می شود تا با دیگران نیز رفتار مهربانانه ای داشته باشیم و اینطور این رفتار به دیگران هم سرایت کند و اینگونه است که باعث گسترش مهربانی می شویم.
مهربانی با خود

اینگونه با خود مهربان تر باشید

زمان مطالعه : 5 دقیقه
برای سلامت روان خود از نادیده گرفتن خود پرهیز کنید و با خود مهربان باشید. با پیروی از روش شفقت درمانی می توانید با خودتان مهربان تر باشید.
غریبه پرستی

شما هم غریبه پرستید و با آنها مهربان ترید؟

زمان مطالعه : 4 دقیقه
غریبه پرستی یا غریب نوازی از خصوصیات بسیاری از افراد است و با چند نکته ساده متوجه این خصلت می شوید.
انسان مهربان

چطور مهربان باشیم و محبوب همه ؟

زمان مطالعه : 4 دقیقه
چگونه به یک انسان مهربان واقعی تبدیل شویم و میان همه افراد محبوب باشیم؟ راهکارهای بسیار کاربردی برای تبدیل شدن به یک فرد مهربان و محبوب وجود دارد.
تاثیر مهربانی در زندگی

تاثیرات شگفت انگیز مهربانی روی جسم و روان افراد

زمان مطالعه : 4 دقیقه
مهربانی حسی توام با توانگری و رضایت به زندگی ما می بخـشد، و امتیاز دیگر آن ارتـقـای سـلامتی و طول عـمر مـا است.
تست خودشناسی

من چقدر مهربانم ؟ تست خودشناسی

زمان مطالعه : 8 دقیقه
با انجام یک تست خودشناسی و یک سری پرسش و پاسخ های معمولی به میزان مهربانی خودتان پی ببرید. نتیجه ی این تست به شما می گوید که چقدر به دیگران عشق می ورزید.