روز کارگر

روز جهانی کارگران مزرعه
کارگران مزرعه یکی از زحمتکش ترین اقشار جوامع در جهان هستند که به همین دلیل روز 10 ژوئن در تقویم جهانی مصادف با روز جهانی کارگران مزرعه ثبت شده است.
روز کارگر

رسم جالب کره شمالی در روز کارگر

زمان مطالعه : 3 دقیقه
روز کارگر در کشورهای مختلف جهان، دارای آداب و رسوم خاص خودش می باشد و این در حالی است که این رسم و رسوم در کشور کره شمالی کمی متفاوت است چرا که...
روز جهانی کارگر

چرا امروز روز جهانی کارگر است ؟

زمان مطالعه : 5 دقیقه
کارگران یکی از قشرهای بسیار زحمت کش و البته با اهمیت هر کشوری هستند که در تقویم جهانی نیز یک روز برای آن ها نامگذاری شده است.
روز کارگر

روز کارگر تعطیل رسمی برای کارگران است

تاریخ انتشار : 10 اردیبهشت 1398زمان مطالعه : 1 دقیقه
روز کارگر بر اساس قانون کار، روز تعطیل رسمی برای کارگران محسوب می شود.
تبریک روز کارگر

زیباترین جملات برای تبریک روز کارگر

زمان مطالعه : 4 دقیقه
در تقویم جهانی یک روز با عنوان روز کارگر نامگذاری شده است که در این روز می توانیم با استفاده از متن های مناسب از زحمات و تلاش های فراوان آن ها تشکر کنیم.