تولد
روز جهانی زنان مهندس
پیامک های انگلیسی و فارسی بسیار جالب و مناسبی وجود دارد که می توانیم از آن ها برای تبریک روز جهانی زنان مهندس به همسر، دوستان و اقوام خود استفاده کنیم.

23 ژوئن ؛ روز جهانی زنان مهندس

روز جهانی زنان مهندس یک کمپین آگاهی رسانِ بین المللی است که زنان مهندس را به مردم دنیا می شناساند و تمرکز آن روی فرصت های شغلی اعجاب انگیز برای خانم ها در این حوزه است. در این روز دستاورد های شگفت انگیز زنان مهندس را در کل جهان جشن می گیرند.

علم مهندسی مسئول پیشرفت زندگی کنونی افراد است. مهندسی فواید بسیار زیادی در زندگی ما داشته و دارد، شرایط زندگی را آسان تر می کند و باعث می شود که در خانه های بهتری زندگی کنیم، از لوازم حمل و نقل بهتری برخوردار باشیم و به طور کل پیشرفت کنیم.

البته که بعضی از مردم، مهندسی را یک کار مردانه می دانند اما چنانچه در بخش گوناگون نمناک اشاره کرده ایم روز جهانی زنان مهندس به ما یادآوری می کند که مهندسی مختص مردان نیست. در واقع روزی است که در آن زنان اقدامات بسیار بزرگی انجام می دهند.

تاریخچه روز جهانی زنان مهندس

روز جهانی زنان مهندس اولین بار در بریتانیا در تاریخ 23 ژوئن سال 2014 توسط اجتماع زنان مهندس جشن گرفته شد. این روز در سال 2014 برگزار شد و همین باعث شد که مردم زیادی در دنیا آن را بشناسند.

روز جهانی زنان مهندس در سال 2017 به یک روز بین المللی و رسمی تبدیل شد و مخاطبان زیادی نسبت به آن علاقه نشان دادند. این کمپین آگاهی رسانی بین المللی ، زنان مهندس را به کل دنیا معرفی کرد و توجه و تمرکز آن ها را به چیز هایی جلب کرد که مربوط به شغل های مهندسی زنان بود.

همه سازمان های مهندسی، آموزشی و دولتی تشویق شدند که این مراسم را برگزار کنند و زنان را بیشتر تشویق کنند تا فرصت های شغلی در حوزه مهندسی را تجزیه تحلیل کنند و بتوانند مهارت های خود را در این زمینه افزایش دهند. همین اتفاق باعث شد که زنان تشویق شوند تا به سمت شغل های مهندسی بروند که در دنیای مدرن امروز یک امر ضروری محسوب می شود و قطعاً در آینده، بهترین زنان در حوزه مهندسی فعالیت خواهند کرد.

روز جهانی زنان مهندس

پیام های تبریک روز جهانی زنان مهندس

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

در جهان چیزی گران بهاتر از انسان و در انسان چیزی گران بهاتر از اندیشه نیست، بعد از عظمت هستی و زیبایی های خالق آنچه ساخته بشر است و نظرها را به خود جلب می نماید، حاصل اندیشه و فکر مهندس است.

شکوه هر سرزمین مدیون دست توانای اوست.

روز جهانی زنان مهندس مبارک

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

دانشمندان آنچه را که هست کشف می کنند

و مهندسان آنچه را که نیست خلق می کنند

روز جهانی زنان مهندس مبارک

روز زنان مهندس

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مهندس بر میهن اش افتخار است

تمام ساخت و سازش یادگار است

مهندس قهرمانی نامدار است

دهد چون به میهن بهاء مهندس

به تو فخر می کند دنیا مهندس

روز جهانی زنان مهندس مبارک

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

معمار ها مهندس نیستن، هنرمندن

روزت مبارک مهندسِ هنرمند…

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

On the occasion of Engineer’s Day, we wish to thank the creative, intelligent and amazing engineers who are constantly working hard to give us something new

Happy Engineer’s Day

به مناسبت روز مهندس مایلیم از مهندسین خلاق، باهوش و فوق العاده که دائما درحال تلاش و کوشش اند تا برایمان چیز تازه ای ارائه دهند تشکر و قدردانی کنیم

روز مهندس مبارک

زنان مهندس

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

برای مهندسین بن بستی وجود ندارد

آنان یا راهی را خواهند یافت

یا راهی را خواهند ساخت

یا در کل منکر هر راهی میشوند

روز جهانی زنان مهندس مبارک

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

We salute your great ideas and innovations that have truly changed our lives

Happy Engineer’s Day

ما در مقابل ایده های فوق العاده و اختراعاتتان که حقیقتا زندگی هایمان را تغییر داده است ، سر احترام خم میکنیم

روز مهندس مبارک

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

به تمام کسانی که مهندسی را درک کردند،

به تمام کسانی که پلی ساختند از انتهای بن بست کوچه ی رفاه تا بیکران،

به تمام کسانی که خود را شبانه روز وقف کردند

تا همگان شبانه روزی روشن داشته باشند،

به تمام کسانی که لذتش را فهمیدند

نه آنان که تنها به نامش خوانده شدند…

روز جهانی زنان مهندس مبارک

مهندس زن

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Some people are born to be engineers and you are truly one of them, Warm wishes on Engineers Day .

بعضی ها متولد میشوند تا مهندس شوند و بی شک تو یکی از آنها هستی، آرزوی بهترین ها را در روز مهندس دارم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

دست هایی که می سازند مقدس ترند از لب هایی که دعا می خوانند (کوروش کبیر)

روز جهانی زنان مهندس مبارک

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

They sacrifice their comforts, they put in the best of their dedication and hard work to make new things happen….They are engineers

Happy Engineers Day

آنها راحتی و آسایشان را فدا میکنند ، نهایت فداکاری و پشتکار را از خود نشان میدهند تا باعث اتفاق افتادن چیزهای جدید بشوند. آنها کسانی نیستند جز مهندسان !

روز مهندس مبارک

روز مهندس زن

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شکوفایی تمدن بشر، برآیند ایده های مهندسین تلاشگر است.

روز جهانی زنان مهندس مبارک

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

The World can’t Change us, But we can change the World!! We don’t have Books in Hand, but have Revolutionary Ideas in Mind!

YES … We are the ENGINEERS

دنیا قادر به تغییر ما نیست اما ما میتوانیم آن را تغییر دهیم !! ما در دستانمان کتاب نداریم اما ذهنمان پراز ایده های انقلابی است …

بله ما مهندسان هستیم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

چه قابلِ ستایشند

ذهن هایی؛ که محاسبه می کنند

و دست هایی؛ که می آفرینند!

خداوند “مهندسان” را آفرید تا جهان؛

هر روز زیباتر شود!

روز جهانی زنان مهندس مبارک

تاریخ روز جهانی زنان مهندس + پیامک انگلیسی و فارسی

56
این مطلب مفید بود ؟60
منبع : بخش سرگرمی نمناک/ح.ب/ن
برچسب : رویدادها
وبگردی