روز جهانی موتور سیکلت
روز جهانی موتور سیکلت یک روز در تقویم جهانی است که جزئیات جالبی درباره موتور سیکلت ها و تاریخچه ی آن وجود دارد.

نگاهی به روز جهانی موتور سیکلت

ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭼﻪ مفهومی دارد؟ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. افراد از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یک وسیله نقلیه استفاده می کنند ﯾﺎ انقدر به موتور سیکلت خود علاقه دارند که تمام وقت خود را به آن اختصاص می دهند. روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ روزی اﺳﺖ ﮐﻪ می توانید ﺗﻤﺎم ﻋﺸق تان را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ ﺧﻮد نشان دهید. دقایقی را با ما در این بخش از گوناگون نمناک همراه باشید تا در مورد روز جهانی موتور سیکلت بیشتر بدانید.

روز جهانی موتور سیکلت ها و تاریخچه آن

در تقویم روز های جهانی، 21 ماه ژوئن به عنوان روز جهانی موتور سیکلت انتخاب و تعیین شده است. ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻫﺎی اﺳﭙﺮت ﺳﻮار ﺷﻮﯾﺪ، ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ موتور سیکلت های ﮐﺮوز را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ما همیشه در مورد اینکه بهترین نوع موتور سیکلت کدام است صحبت می کنیم اما قطعا همه ما قدردان دو چرخی هستیم که موتور را وادار به حرکت می کند.

تاریخچه ی کامل موتور سیکلت را می توانید در مطلب " مخترع موتور سیکلت و داستان اختراع آن " بخوانید.

تاریخچه موتور سیکلت

ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ دارﻧﺪ؛ اولین موتور سیکلت در دهه 1860 ساخته شد. این موتور سیکلت یک دوچرخه بود که روی آن موتور بخار قرار داشت از موتور بخار نیرو می گرفت و پس از آن در سال 1885 موتور احتراق داخلی ساخته شد و در نهایت موتور سیکلت درسال 1894 به بازار عرضه شد.

اما برخی در مورد موتورهای ساخته شده ی 1860 صحبتی به میان نمی آورند و معتقدند اولین موتور سیکلت توسط دو مخترع مشهور آلمانی به نام های " گوتلیب دایملر" و "ویلهلم مایباخ " در اشتوتگارت در سال 1885 طراحی و ساخته شد که به دوچرخه ای موتور دار شباهت داشت.

ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم به ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس ﺳﯿﺎﺳﯽ استفاده می شدند. ﺳﺎل 1901 ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮرﺳیکلت در صنعت باقی خواهد ماند. اﻣﺮوزه از ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای تحویل بسته های پستی، ﺗﻔﺮﯾﺢ و رﻓﺖ و آﻣﺪ روزاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

روز موتور سیکلت

موتور سیکلت برای حرکت کردن از بنزین استفاده می کند و پارک کردن آن بسیار آسان است زیرا جای زیادی نمی گیرد و همچنین برای افرادی که در آپارتمان زندگی می کنند، بسیار مناسب است. اگر از موتور سیکلت برای رفت و آمد های روزانه یا برای تعطیلات خود استفاده می کنید، پس روز جهانی موتور سیکلت مناسب شما است.

تاریخ روز جهانی موتور سیکلت + جزئیات خواندنی

3.510
این مطلب مفید بود ؟73
منبع : بخش سرگرمی نمناک/ح.ب/ن
برچسب : موتورسیکلت
وبگردی