آتروپین
“آتروپین” به راحتی از دستگاه گوارش جذب می گردد و در کبد متا بولیسم آنزیمی می شود این دارو در تمام بدن انتشار می یابد و به راحتی از سد خونی - مغزی عبور می کند

اشکال دارویی آتروپین / عوارض و نحوه مصرف

آترو پین در درمان اسپاس پیلور،اسپاسم مجرای گوارشی ،همراه با مرفین در درمان اختلالهای اسپاسمی مجاری صفراوی، در قولنج کلیه،در درمان قاعدگی درد ناک و شب ادراری،برای کاهش تنوس عضلات روده بهنگام عکسبرداری ، برای کاهش تر شحات بزاق و ترشحات دستگاه تنفسی پیش از بیهوشی ، برای جلو گیری از برادیکا ری و ایست سینوسی و کمی فشار خون ناشی از سوکسینیل کولین ، به عنوان پارزهر در درمان مسمو میت با مهار کننده های کولین استراز از جمله سموم ار گانو فسفره‘ همراه نئو ستیگمین یا پیرید ستیگمین در رفع آثار مسددهای عصبی-عضلانی و در بیماری پارکینسون مصرف می شود.

 
فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر:
 
داروی آنتی کولینرژیک جهت کاهش حرکات ( تونونیسیته عضلات صاف ) دستگاه گوارش ، دستگاه ادراری و صفراوی و اثرات ضد ترشحی . ممانعت از اثـرات مـوسکارینی اسـتیل کولین در مـحل های پس سـیناپسی رشته های عصبی پاراسمپاتیک مثلا در عضلات صاف ، غدد تـرشحی و CNS مـمانعت از تـرشح بـزاق ، ترشحات برونشی و تعریق با دوزهای پایین ، گشادشدن مردمک ، افزایش ضربان قلب ( اثرات واگولیتیک ) ، برهـم خوردن تطابق چشـم با دوزهای متوسط و کاهش حرکات دستگاه گوارش و دستگاه ادراری با دوزهای بالا و ممانعت از ترشح اسید معده با دوزهای خیلی بالا. مورد استفاده در مسمومیت با ترکیبات ارگانوفسفره و گازهای عصبی و پادزهر مسمومیت های قارچی ( مثل Amanita muscarial) جذب گوارشی . پاکسازی سریع از خون . توزیع در بدن . عبور از سد خونی مغزی .BBB متابولیزاسیون ناقص کبدی . دفع کلیوی . نیمه عمر حدود 4 ساعت . عبور از جفت و ترشح با مقادیرکم در شیر مادر. یونیزاسیون نمکهای کواترنر مـانند methonitrate در مایعات بدن ، نامحلول در چربی و غیرقابل عبور از .
 
عوارض آتروپین
 عوارض آتروپین چیست ؟
 
مکانیسم اثر اتروپین
 
این دارو اثر استیل کولین بر گیرنده های مو سکارینی را مهار می کند و بنا برین می تواند روی عضلات صاف ،گیرند های پس عقده ای میو کارد،گره سینوسی و دهلیزی و دهلیزی -بطنی،غدد مترشحه برون ریز، حرکت دستگاه گوارش و تنوس میز نای و مثانه تاثیر به عنوان پاد زهر به کار می رود . اثر ضد سر گیجه حقیقی و پارکینسون ان نیز بدلیل همین اثر در مغز می باشد . در مجموع ،مقادیر کم اترو پین موجب مهار ترشحات بزاق و برونش و تعریق می شود در حالی که تجمع دارو گشاد شدن مردمکها و افزایش سرعت ضربانات قلب می گردد.
 
استفاده از آمپول تزریقی آتروپین ATROPINE
 
در صورت بروز علائم مسمومیت توسط عامل اعصاب از آمپول اتوماتیک آتروپین استفاده میشود .ابتدا از یک عدد آن استفاده می شود و در صورت وجود علائم در هر ده دقیقه یک عدد تا سه عدد آنرا مجاز به استفاده هستیم. بیش از سه عدد را با اجازه پزشک استفاده می کنیم . طریقه استفاده به این صورت است که :ضامن زرد رنگ انتهای آنرا در آورده و سر سبز رنگ آنرا در قسمت عضلانی پا ( ناحیه باسن ) فشار داده ، آمپول بطور اتوماتیک تزریق می شود . باید توجه داشت که در صورت خشک شدن آب دهان از آمپول فوق استفاده نشود ، در ضمن برای رفع آلودگی قسمتهای آلوده می توان از پودر رفع آلودگی و یا آب و صابون برای شستشو استفاده نمود. توضیح اینکه ممکن است آمپول آتروپین غیر اتوماتیک و یا به رنگهای مختلفی باشد.
 
مقدار مصرف
 
بزر گسالان:به عنوان ضد مو سکارینی ،مقدار6/0- 4/0میلی گرم هر 6-4 ساعت به صورت عضلانی ،وریدی یازیر جلدی تزریق می گردد .به عنوان ضد اریتمی 1-4/0 میلی گرم هر 2-1 ساعت ‘حداکثر تا 2 میلی گرم ، تزریق می شود.
برای جلو گیری از تر شح بیش از حد بزاق مقدار6/0-2/0میلی گرم هر 1-5/0 ساعت قبل از اعمال جراحی ‘ 2/1-6/0 میلی گرم به طور همزمان با تزریق 2-5/0 میلی گرم نئوستیگمین به صورت وریدی و در مسمو میت کورار برای مهار کننده های کولین استراز مقدار 4-2 میلی گرم تزریق وریدی می گردد. سپس مقدار2 میلی گرم هر 30-20 دقیقه تا زمان بر طر ف شدن علایم موسکارینی ویا بروز علایم مسمومیت با اترو پین تزریق می گردد.
کودکان:مقدارmg/kg0/01 (حداکثر 4/0 میلی گرم ) هر 6-4 ساعت به عنوان ضد اریتمی مقدار 0/03-0/01 mg/kgتزریق وریدی می شود. برای جلو گیری از تر شح بیش از حد بزاق و تر شحات مجاری تنفسی پیش از بیهوشی درکودکان با وزن تا 3 کیلو گرم بین 6/0- 1/0میلی گرم استفاده می شود. به عنوان پاد زهر مهار کننده های کو لین استراز مقدار اولیه 1 میلی گرم تزریق وریدی یا عضلانی می شود و سپس مقادیر 1-5/0 میلی گرم هر 30-20 تزریق می شود.

عوارض استفاده بی مورد از آمپول آتروپین ATROPINE

اگر از آمپول آتروپین در مواردی غیر از مورد مسمومیت با عوامل اعصاب استفاده شود ، عوارض ناتوان کننده زیر ظاهر می گردد، البته عوارض هنگامی شدت می یابد که بی مورد سه عدد آمپول آتروپین پشت سر هم استفاده شود. این عوارض عبارتند از :
 
1 - خشکی دهان و پوست بدن
2 - تشنگی
3 - گشاد شدن مردمک چشم و به دنبال آن احساس تیرگی در دید و عدم تشخیص اجسام در فواصل نزدیک
4 - گرفتگی صدا
5 - بند آمدن ادرار
6 - بی قراری

آتروپین در بیهوشی

جلوگیری از ترشحات و انسداد رفلکس های عصب واگ قبل از جراحی
 
بزرگسالان و کودکان بالای 20 کیلوگرم ـ مقدار 4/0 میلی¬گرم 60-30 دقیقه قبل از بیهوشی تزریق عضلانی می شود.
 
کودکان کمتر از 20 کیلوگرم- 1/0 میلی گرم برای 3 کیلو گرم، 2/0 میلی گرم برای 9-4 کیلوگرم، 3/0 میلی گرم برای 20-10 کیلوگرم، 60-30 قبل از بیهوشی تزریق می شود.
 
قطره آتروپین
 
قطره آتروپین یک عامل آنتی کولینرژیک است عملکرد آن مسدود کردن استیل کولین شیمیایی است که عضلات جسم مژگانی را فلج می کندو باعث گشاد شدن مردمک چشم می شود.
 
موارد مصرف آتروپین سولفات چشمی
 
آتروپین به عنوان فلج کننده جسم مژگانی برای اندازه گیری عیب های انکساری در کودکان به کار می رود. این دارو همچنین جهت درمان التهاب مجموعه عنبیه، جسم مژگانی و مشیمیه و برای ایجاد گشادی مردمک چشم تجویز می شود تا چسبندگی جسم مژگانی به کپسول عدسی را برطرف کرده یا از بروز مشکلات ناشی از بیماری جلوگیری گردد.
 
مکانیسم اثر آتروپین سولفات چشمی
 
آتروپین یک داروی موسکارینی است که از پاسخ عضلات اسفنگتر به عنبیه و عضلات تطابقی جسم مژگانی به تحریک استیل کولین، جلوگیری و باعث گشاد شدن مردمک چشم و فلج تطابق چشم ( فلج جسم مژگانی) می شود.
 
فارماکوکینتیک آتروپین سولفات چشمی
 
مدت اثر این دارو طولانی است و ممکن است تا 14 روز بعد از مصرف دارو باقی بماند.
 
عوارض جانبی آتروپین سولفات چشمی
 
افزایش حساسیت چشم به نور و تحریک چشم از عوارض این دارو است.
 
نکات قابل توصیه آتروپین قطره چشمی
 
1- در صورت داشتن هرگونه مشکل سلامتی مخصوصا موارد زیر حتما با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید :
2- در صورت بارداری ، قصد بارداری یا شیرده بودن.
3- در صورت مصرف هر گونه داروی تجویزی یا بدون نسخه ، داروهای گیاهی یا مکمل های رژیمی.
4- اگر به دارو ،غذا یا هر گونه موادی حساسیت دارید.
5- در صورت داشتن بی حسی در اثر اسیب عصبی ، انسداد مثانه ، ناراحتی پروستات یا مشکلات ادراری.
6- اگر مشکلات قرنیه دارید یا مبتلا به سندروم داون هستید.
7- خوردن قطره آتروپین باعث ایجاد مسمومیت می شود. اگر به هر دلیلی اشتباها خورده شوند حتما با اورژانس تماس بگیرید . 8- قطره های آتروپین ممکن است سبب تاری دید گردند.
قطره آتروپین را با احتیاط مصرف کنید. تا زمانیکه از واکنش های خود نسبت به دارو مطمئن نشده اید از رانندگی و کارهایی که نیاز به احتیاط بیشتری دارند اجتناب کنید .
9- قطره آتروپین باعث ایجاد حساسیت چشم ها به نور می شود .
10- در طول دوره استفاده از آتروپین ممکن است آزمایشات چشم بر روی فرد انجام شود. این آزمایشات جهت ارزیابی شرایط و عوارض جانبی دارو صورت می گیرد. حتما تمامی آزمایشات توصیه شده را انجام دهید.
11- افراد سالخورده ممکن است حساسیت بیشتری به قطره آتروپین نشان دهند بنابراین احتیاط بیشتری لازم است.
12- این دارو در کودکان باید با نهایت احتیاط تجویز و استفاده گردد. ایمنی و اثر بخشی آن در کودکان تایید نشده است.
 
مقدار مصرف آتروپین قطره چشمی
 
بزرگسالان:
 
در التهاب مجموعه عنبیه، جسم مژگانی و مشیمیه 0.3 – 0.5 سانتیمتر از پماد یک درصد یا یک قطره از محلول یک درصد 1 - 3 بار در روز بر روی ملتحمه مصرف می شود. در درمان چسبندگی جسم مژگانی به کپسول عدسی، در فواصل زمانی 5 دقیقه ای، هر بار یک یا دو قطره از محلول یک درصد آتروپین و یک قطره از محلول فنیل افرین به تناوب در چشم چکانده می شود. به عنوان گشاد کننده مردمک قبل از عمل جراحی چشم، یک قطره از محلول یک درصد آتروپین و یک قطره از محلول فنیل افرین در چشم چکانده می شود و بعد از عمل جراحی یک یا دو قطره 1 – 3 بار در روز در چشم چکانده می شود.
 
کودکان:
به عنوان فلج کننده جسم مژگانی به منظور تعیین انکسار نور در چشم ، 0.3 سانتیمتر از پماد 3 بار در روز برای 1 - 3 روز قبل از معاینه چشم مصرف می شود. در درمان التهاب مجموعه عنبیه، جسم مژگانی و مشیمیه یا به عنوان گشاد کننده مردمک بعد از جراحی، 0.3 – 0.5 سانتیمتر از پماد یک درصد 1 - 3 بار در روز روی ملتحمه مالیده می شود. در کودکان پنج سال و بزرگتر، برای تعیین عیب انکسار در چشم، یک قطره از محلول نیم تا یک درصد سه بار در روز به مدت 1 - 3 روز در چشم چکانده می شود. در التهاب مجموعه عنبیه، جسم مژگانی و مشیمیه، یک قطره از محلول نیم درصد 1 - 3 بار در ر وز مصرف می شود. به عنوان گشاد کننده مردمک چشم بعد از عمل جراحی، یک قطره از محلول نیم درصد 1 - 3 بار در روز مصرف می شود.
 
تداخلات دارویی آتروپین قطره چشمی
 
آنتی هیستامین , پیلو کارپین , دیفن هیدرامین , ایپراتروپیوم بروماید , آمی تریپتیلین
 
نکات قابل توصیه آتروپین قطره چشمی
 
1. این دارو ممکن است تاری دید یا حساسیت به نور ایجاد کند.
2. برای جلوگیری از جذب سیستمیک، هنگام مصرف قطره آتروپین و تا 1 - 2 دقیقه بعد از آن، بر روی مجرای اشکی (گوشه داخلی چشم) باید با انگشت فشار داده شود.

توصیه ها و اقدامات پرستاری

در صورت وجود اختلال قلبی بیمار را باید از نظر بروز تاکیکاردی تحت نظر داشت.
تزریق وریدی آتروپین ممکن است ابتدا موجب واکنش های متناقض برادیکاردی شود که معمولا طی 2 دقیقه رفع می شود.
مقدار مصرف مایعات و میزان دفع در روز باید پیگیری شود.

اثر آتروپین در سیستم های بدن

چشم :میدریاز
برونش :اتساع و کاهش ترشحات برونش
غدد مترشحه :کاهش کلیه ترشحات و اشک ، خشکی دهان ، تب ( به علت مهار تعریق )
دستگاه ادراری :کاهش حرکات عضلات صاف و درنتیجه احتمال عارضه احتباس ادراری
گوارش :کاهش ترشحات و حرکات عضلات صاف و در نتیجه احتمال عارضه یبوست
قلب و عروق :تاکیکاردی و افزایش قدرت انقباضی قلب .
آتروپین در محیط های گرم و در کودکان تب دار با احتیاط تجویز گرد.
 
اسپری بینی آتروپین
 
فارماکوکینتیک :
 
اثرات ضد احتقانی دارو به مدت 30 دقیقه تا 4 ساعت باقی می ماند .

نحوه صحیح استفاده از دارو

قبل از مصرف دارو بینی باید تمیز باشد. هنگام استفاده از دارو از طریق بینی نفس بکشید و دارو را هنگام دم اسپری کنید. به منظور استفاده صحیح از اسپری ابتدا اسپری را بخوبی تکان داده و سپس درپوش سر اسپری را بردارید. اسپری را در دست گرفته به گونه ای که انگشت شست در زیر اسپری و سایر انگشتان اطراف پمپ باشد و سر را کمی به جلو خم کنید و سر اسپری را داخل یکی از سوراخهای بینی قرار دهید. سپس با دست سوراخ دیگر بینی را مسدود نمائید. همراه دم، اسپری را تا انتها فشار دهید، سپس این عمل را برای سوراخ دیگر بینی تکرار نمائید. سر پمپ اسپری را با آب گرم تمیز نمائید و سپس درپوش اسپری را در جای خود قرار دهید.
 
موارد احتیاط :
 
بیماران سالخورده یا ناتوانف پرکاری تیروئید، بیماری قلبی، دیابت نوع 1، آترواسکلروز شدید، بچه های با وزن کم، هایپرپلانری پروستات .
 
مصرف در بارداری وشیردهی :
 
مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی باید با نظر پزشک صورت گیرد (گروه C).
 
تداخلات داروئی :
 
در صورت جذب سیستمیک قابل توجه فنیل افرین، مصرف همزمان آن با اپی نفرین یا داروهای مقلد سمپاتیک، گلیکوزیدهای دیزیتال، لوودوپا، گوانتیدین، داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای، مهار کننده های مونوآمین اکسیداز (MAO)، با بیهوش کننده های عمومی (هالوتان) ممکن است خطر آریتمی، از جمله تاکیکاردی، را افزایش دهد .
در صورت جذب سیستمیک قابل ملاحظه فنیل افرین، مصرف همزمان آن با اکسی توسیک ها، دوکساپرام، مهار کننده های MAO، متیل دوپا، تری متافان و آلکالوئیدهای ارگوت، اثرات بالا برنده فشار خون آن را تشدید می کند .
در صورت جذب سیستمیک قابل توجه این دارو، مصرف همزمان آن با مهار کننده های آلفا – آدرنرژیک و داروهای پایین آورنده فشار خون، ممکن است اثرات آن ها را کاهش دهد .
 
 
در صورت جذب سیستمیک قابل توجه این دارو، مصرف همزمان آن با هورمون های تیروئید ممکن است اثرات هر دو دارو را افزایش دهد . در صورت جذب سیستمیک قابل ملاحظه فنیل افرین، مصرف آن با نیترات ها ممکن است اثر ضد آنژین این داروها را کاهش دهد .
 
مسمومیت و درمان :
 
تظاهرات بالینی (در صورتی که دارو جذب سیستمیک قابل ملاحظه ای داشته باشد) :طپش قلب، پارستزی، استفراغ، آریتمی قلبیف افزایش فشار خون .
درمان :شامل قطع مصرف دارو و اقدامات علامتی و حمایتی می شود . علائم حیاتی باید به دقت پیگیری شوند . آتروپین برای مسدود ساختن برادیکاردی رفلکسی، فنتول آمین برای درمان زیادی بیش از حد فشار خون، و پروپرانولول برای درمان آریتمی قلبی، در صورت لزوم، مصرف می شود .
 
ملاحظات اختصاصی :
 
علاوه بر ملاحظات مربوط به تمامی آدرنرژیک ها، مورد زیر نیز توصیه می شود :
مصرف طولانی مدت یا مزمن دارو ممکن است موجب بروز احتقان واجهشی بینی و تورم مزمن مخاط بینی شود . در صورت مصرف مداوم، نباید بیش از 3 روز استفاده شود .
 
نکات قابل توصیه به بیمار :
 
بعد از مصرف دارو، نوک اسپری را با آب داغ شسته و با پارچه تمیز خشک نمایید .
قبل از مصرف دارو، سوراخ های بینی را به آرامی تمیز کنید .
اسپری را در هر حالتی می توان استفاده کرد و نیاز به شرایط خاصی از نظر وضعیت بدنی نیست .
افزایش مصرف مایعات، ترشحات بینی را به صورت مایع نگه می دارد .
برای جلوگیری از تداخل های احتمالی مخاطره آمیز، از مصرف داروهای بدون نسخه خودداری کنید .
 
مصرف در سالمندان ، در کودکان ، در شیردهی :
 
مصرف در سالمندان :اثرات دارو در بیماران سالخورده ممکن است تشدید شود .
مصرف در کودکان :نوزادان و کودکان ممکن است نسبت به اثرات دارو حساس تر باشند . بیشتر کارخانه های سازنده مصرف محلول های بینی 5/0 درصد را در کودکان کوچکتر از 12 سال (مگر با تجویز پزشک) و محلول بینی 25/0 درصد را در کودکان کوچکتر از 6 سال (مگر با تجویز پزشک) توصیه نمی کنند .
مصرف در شیردهی :ترشح فنیل افرین در شیر مشخص نیست ، مصرف این دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط همراه باشد .

آتروپین درCPR

در بیماران بدون ایست قلبی ، آتروپین به میزان 0.5-1mg وریدی تجویز می شود . این مقدار ممکن است هر 5 دقیقه تا رسیدن به پاسخ مناسب ( افزایش ریت قلب بیشتر از 60 ضربه در دقیقه ، با تخفیف علائم و نشانه ها ) ادامه یابد .
درصورتیکه نیاز به تکرار آتروپین در بیماران با نارسایی کرونر وجود داشته باشد، حداکثر داروئی که می توان به بیماران تزریق نمود 3-2 میلی گرم است.
در بیماران با آسیستولی ناشی از برادیکاردی ، ابتدا 1mg آتروپین به صورت وریدی تزریق می شود.
 
تجویز داخل تراشه آتروپین می تواند در بیماران فاقد خط وریدی باز مورد استفاده قرار گیرد . سرعت بروز اثرات دارو در این روش مشابه تزریق وریدی آن است . دوز تجویز شده برابر با 1 – 2 mg رقیق شده با 10ml آب مقطر یا نرمال سالین است .
دوز کودکان : mg/kg0.02 وریدی (حداقل دوز mg0.1است.
 
 
نکته:مقادیر کمتر از 0/5 mg میتواند نتایج متضادی ایجاد کند و ضربان قلب را آهسته سازد.
 
عوارض:
 • تاکیکاردی
 • خشکی دهان
 • اختلال بینایی
 • احتباس ادرار
 • هذیان
 • پوست گرم و قرمز

اثر آتروپین بر قلب

باعث بهبودی برادیکاردی ناشی از فعالیت کولینرژیک، هیپوتانسیون و مقاومت عروق سیستمیک می گردد. دوز توصیه شده آتروپین جهت ایست قلبیmg 1 به صورت IV است که می تواند هر 5-3 دقیقه در صورت باقی ماندن آسیستول (حداکثر دوزmg 3) تجویز گردد.
 
آتروپین جهت درمان برادیکاردی سینوسی علامت دار مفید است و ممکن است جهت هر نوع بلوک گره AV در سطح گره ای سودمند باشد. دوزهای سولفات آتروپین کمتر از 5/0 میلی گرم ممکن است به طور معکوس منجر به کاهش ضربان قلب گردد.
 
از به کار بردن آتروپین در بلوک درجه 2 و درجه 3 گره AV و بلوک درجه 3 همراه QRS پهن بپرهیزید.
ریسک پذیری بطنی در مرحله دیاستول میگردد.
 
 
آتروپین بعنوان یک آنتی کولینرژیک با موارد مصرف زیاد ، هنوز عمده ترین دارو برای درمان برادی آریتمی است . این دارو با مسدود کردن اثرات استیل کولین بر گره های سینوسی- دهلیزی- بطنی، سرعت انتقال آنها را تسریع می کند. آتروپین سرعت تخلیه الکتریکی گره سینوسی را نیز افزایش و زمان عدم پاسخ دهی گره دهلیزی – بطنی را کاهش می دهد. این تغییرات باعث افزایش سرعت ضربان قلب (دهلیزی- بطنی )می شود.
مقادیر کم(کمتر از 0/5 میلی گرم) و گهگاهی مقادیر زیادتر از این دارو، به واکنش متناقض آهسته شدن ضربان قلب منجر می شودکه ممکن است با ضربان سریعتر ادامه یابد.
 
عوارض جانبی:
 
اعصاب مرکزی:سردرد ، بیقراری، آتاکسی، عدم درک مکان و زمان،توهم ، هذیان،اغما ، بی خوابی سرگیجه ، هیجان ، آشفتگی، اغتشاش شعور(بخصوص در افرادد سالخورده)
قلبی- عروق:تاکیکاردی بعد از دوزهای بالا،تپش قلب ، آنژین صدری، برادیکاردی بعد از دوزهای پایین
 
پوست:برافروختگی و گرم شدن پوست
چشم:ترس از نور (با مصرف یک میلی گرم)، تاری دید،گشادی مردمک چشم،(بامقدارمصرف دو میلی گرم)، افزایش فشار داخل چشم
دستگاه گوارش:خشکی دهان،تشنگی ، یبوست تهوع ، استفراغ
ادراری- تناسلی:احتباس ادرار ، ناتوانی جنسی
خون:لکوسیتوز
سایر عوارض:واکنشهای آلرژیک شدید مثل آنا فیلاکسی و کهیر
 
atropine
atropine 
 
 
مسمومیت و درمان
 
تظاهرات بالینی :این تظاهرات ناشی از فعالیت بیش از حد آنتی کولینرژیک ، بخصوص تحریک سیستم اعصاب مرکزی و دستگاه قلبی – عروقی هستند.
درمان :تجویز فیزوستیگمین ( که فعالیت آنتی کولینرژیک را مهار می کند ) و همچنین اقدامات حمایتی در صورت لزوم.
 
ملاحظات اختصاصی
 
1-در صورت وجود اختلال قلبی، بیمار را باید از نظر بروز تاکیکاردی تحت نظر داشت.
2-تزریق وریدی آتروپین سولفات ممکن است ابتدا موجب واکنش متناقض برادیکاردی شود که معمولاً طی 2 دقیقه رفع می شود.
3- مقدار مصرف مایعات و میزان دفع آنها در روز باید پیگیری شود. آتروپین سولفات ممکن است موجب احتباس ادرار یا اشکال در دفع ادرار شود. در صورت امکان، بیمار قبل از مصرف دارو ادرار کند.
4- مصرف مقادیر زیاد این دارو ممکن است موجب افزایش درجه حرارت بدن، احتباس ادرار و اثر بر سیستم اعصاب مرکزی، از جمله توهم و اغتشاش شعور ( هذیان ناشی از اثرات آنتی کولینرژیک) شود سایر داروهای آنتی کولینرژیک ممکن است انسداد عصب واگ را افزایش دهند.
5- شدت عوارض جانبی با مقدار مصرف دارو تغییر می کند.
6- با نوراپی نفرین بی تارارتارات و بیکربنات ناسازگار می باشد. همزمان با هم به کار نروند.

دارو های هم گروه اتروپین

 • Belladonna pb
 • Clidinium-C
 • Dicyclomine
 • Glycopyrronium
 • Hyoscyamine
 • Ipratropium Bromide
 • Hyoscine
 • Propantheline
 • Tiotropium
 • Ipratropium BR +Salbutamol Sulfate

 

آتروپین ، عوارض مصرف و اشکال دارویی آتروپین

510
این مطلب مفید بود ؟100
توجه : مطالب بخش بهداشت و سلامت سایت نمناک از منابع خارجی ترجمه شده و تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارد . از اینرو توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست .
وبگردی