پیرزن 102 ساله
زن 102 ساله که آرزو داشت قبل ازمرگ یک بار دستگیر شود تا طعم بازداشتگاه را نیزچشیده باشد سرانجام با هماهنگی پلیس دستگیرشد و دستبند به دست به اداره پلیس سنت لوئیس، درایالت میسوری انتقال یافت.

آرزوی عجیب پیر زن 102 ساله قبل از مرگ!

«ادی سیمس» که سابقه طولانی در امورخیریه نیزدارد به خبرنگاران گفته:در جریان زندگی طولانی اش تجارب زیادی به دست آورده اما هرگز دستگیر نشده بود. بنابراین دلش می خواست قبل از مردن این حس را نیز تجربه کند.

وی همچنین اظهارداشته:هر آنچه در دوران جوانی ترس محسوب می شود در پیری به هیجانی خاص تبدیل می شود که انسان دلش می خواهد تجربه اش کند.

پیرزن 102 ساله

دستگیری پیر زن 102 ساله

پیرزن 102 ساله بازداشت شد و به آرزویش رسید!

4.49
این مطلب مفید بود ؟81
برگرفته از آفتاب نیوز-/ر
وبگردی