آموزش بافت شنل
با استفاده از الگو و ارقام مختلف در مراحل آموزش بافت شنل این بخش می توانید برای سایزهای مختلف یک پانچوی شیک آماده کنید.

آموزش بافت شنل بافتنی زنانه و دخترانه

شنل یا پانچو بخشی از ست های زمستانی خانم هاست ، سوای آن دسته از شنل هایی که با پارچه ها دوخته می شوند هرخانم علاقه مند به هنر بافتنی با استفاده از الگو راهنمای بخش آموزش بافت شنل می تواند یک نمونه زیبای ببافد.

سایزها:از بین اعداد داده شده عدد اول برای سایز Small و Medium باهم، عدد دوم برای سایز Large ، عدد سوم برای سایز XL/XXL و عدد چهارم برای ساز XXXL هست .

اندازهای نهایی:دور سینه 124-138-152-168 سانتیمتر.

طول: 44-47-50-53 سانتیمتر.

 آموزش بافت شنل

آموزش بافت شنل زمستانی شیک با دومیل 

وسایل لازم برای بافت شنل بافتنی با میل:

800-900-1000-1100 گرم کاموا.

میل گرد سایز 15 میلیمتری.

دکمه سه عدد. 

کاموا و میل مورد استفاده باید جوری باشد که با 7 دانه در 8 ردیف با مدل یک ردیف رو یک ردیف زیر دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد.  

نکات لازم برای بافت شنل بافتنی با میل: 

کاهش ها:تمام کاهش ها را در روی کار انجام دهید.

کم کردن قبل از علامت:یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید.

کم کردن بعد از علامت:دو تا یکی کنید. 

شروع بافت شنل بافتنی با میل

 107-119-131-143 دونه (این تعداد شامل 4 دانه در جلو برای لبه ها است) در میل های گرد 15 میلیمتری سربیاندازید. یک ردیف از پشت کار به رو ببافید سپس با کشباف ادامه دهید. البته 4 دانه اول و آخر به عنوان لبه هست و باید همیشه به زیر ببافید. کشباف را با سه تا زیر، سه تا رو ببافید و با 3 تا زیر تمام کنید. کشباف را ادامه دهید تا اندازه 20 سانتیمتر شود .

 

حالا با روی کار به شرح زیر ادامه دهید :

4 دانه ابتدائی و انتهایی را همواره به زیر ببافید. از زیر سه تا یکی کنید، 1 ژوته بزنید، سه تا از رو ببافید، فاصله بین را در 48-54-60-66 دانه تکرار کنید. یک ژوته بزنید، از زیر سه تا یکی کنید، یک ژوته بزنید، سه تا از رو ببافید، یک ژوته بزنید، از زیر سه تا یکی کنید، فاصله بین را در 48-54-60-66 دانه بعد تکرار کنید و با چهار دانه به زیر لبه تمام کنید .

 

حالا تعداد دانه ها 91-101-111-121 می باشد .

چهار علامت به شرح زیر در روی میل بگذارید:علامت یک بعد از 14-16-18-20 دونه، علامت دوم بعد از 34-38-42-46 دانه، علامت سوم بعد از 57-63-69-75 دانه، علامت چهارم بعد از 77-85-93-101 دونه، بعد از آخرین علامت 14-16-18-20 دانه باقی خواهد ماند .

با یک ردیف زیر یک ردیف رو ادامه دهید 4 دانه ابتدا و انتها را همواره به زیر ببافید .

وقتی اندازه کار 28 سانتیمتر شد، یک دانه در هر طرف تمام علامت ها کم کنید ( 8 دانه باید در طی این ردیف کم شود). عمل کم کردن را یک ردیف در میان به تعداد 6-7-8-9 بار انجام دهید (تعداد دانه های باقی مانده بعد از این کاهش ها 43-45-47-49). وقتی اندازه کار تقریباً 44-47-50-53 سانتی متر شد 4-6-1-3 دانه در طی یک ردیف از روی کار کم کنید (از 4 دانه لبه کم نکنید). تعداد دانه های باقیمانده 39-39-46-46. یک ردیف رو از پشت کار ببافید و با کشباف به صورت زیر ادامه دهید:

4 دانه ابتدا و انتها را همواره به زیر ببافید، سه تا رو، 4 تا زیر، فاصله بین را تکرار کنید و با سه تا رو تمام کنید و چهار دانه آخر را هم به زیر ببافید. وقتی اندازه کار 12 سانتیمتر شد، سه تا دانه رو را به چهار تا اضافه کنید و وقتی اندازه کش 20 سانتیمتر شد کار را شل تمام کنید. دانه های رو را از رو کور کنید و دونه های زیر را از زیر کور کنید .

دکمه ها را در محل مورد نظر بدوزید حتماً یک دکمه در بالا در محل شروع یقه قرار دهید و یک دکمه در پائین در مرز بین کش و بافت ساده قرار دهید. به دلیل اینکه دانه ها بزرگ هستند از فاصله بین دانه ی لبه سمت راست می توان به جای جا دکمه استفاده کرد .

آموزش بافت شنل

آموزش بافت شنل با الگو برای سایزهای مختلف

 

آموزش بافت شنل , روش بافت پانچو زمستانی با دومیل

3.936
این مطلب مفید بود ؟288
برگرفته از ستاره /ن
وبگردی