بافت کیف
اگر به کیف های بافتنی علاقه دارید, در ادامه آموزش کامل بافت کیف مجلسی بسیار زیبا با میل را ملاحظه کنید.

بافت کیف مجلسی زنانه

اگر دستی به میل و بافتنی دارید با ما همراه شوید تا به شما بافتن کیف بافتنی را یاد بدهیم.در این آموزش مبنا این بوده که اصل کار را بدانید؛ پس از آن می توانید با اعمال تغییراتی خلاقانه به سلیقه خودتان، مدل های بافت کیف را نیز تغییر دهید.

برای بافتنی با میل:


به اندازه 35 سانت دانه سر بیندازید. یک رج زیر یک رج رو ببافید. تا 35 سانت بشود.در این رج تعداد دانه ها راتقسیم بر سه بکنید. بخش اول را ببافید. بخش دوم را کور کنید. بخش سوم را ببافید. 5 رج به همین صورتببافید. بخش اول و دوم بندهای کیف هستند و بخش کور شده در کیف.در رج ششم دو دانه اول و دو دانه آخر بخش اول و سوم را کور کنید. یعنی از هر طرف بند کیف یک دانه کم می شود.

بافت کیف

آموزش بافت این کیف زیبا*بندها را می توانید همزمان باهم ببافید. یا اینکه یک قسمت را ببافید تا انتها کور کنید سپس قسمت بعد را ببافید.

رج هفت نیازی به کور کردن نیست و مانند رج های قبل بافته میشود. این کار را تا جایی ادامه بدهید که سایزبندهای کیف به 50 سانت برسد. کور کنید.

پشت کیف:

پشت کیف مانند جلو بافته میشود اما با یک تفاوت.35 سانت که بافتید کیف را به سه بخش تقسیم کنید. بخش اول را ببافید. اما بخش های بعد را نبافید. بلکه همین بخش اول را به همان روش بالا که 5 سانت می بافید اول و اخر آ دو دانه باهم می بافید. مجددا ساده می

بافید تا انتها و کور می کنید. قسمت وسط را هم ساده ببافید. 20 سانت. و کور کنید. نیازی به کم کردن دانه بعد از 5 سانت اول ندارید. قسمت اخر را مانند قسمت اول ببافید.

دور تا دور کیف را همینطور دسته ها را به هم بدوزید. قسمت کیف تا 5 سانتی که از بند دانه کم کردید را ندوزید.

اما از 5 سانت تا بالای دسته را بدوزید.

قسمت وسط کیف را که 20 سانت بود از پشت کیف. یک حلقه داخل این 20 سانت بکنید و سر 20 سانت را به ابتدای شروع این قسمت بدوزید. کیف شما آماده ست.

 

آموزش بافت کیف مجلسی شیک و زیبا با میل

3.534
این مطلب مفید بود ؟2410
برگرفته از بانو کده -/ح
وبگردی