اشعاری زیبا

اشعاری زیبا از پروین اعتصامی

کد مطلب : 1568تعداد نظرات : 3 نظرزمان مطالعه : 1 دقیقه
اشعاری برگزیده و زیبا از پروین اعتصامی. غنچه ای گفت به پژمرده گلی - که ز ایام، دلت زود آزرد - آب، افزون و بزرگست فضا - ز چه رو، کاستی و گشتی خرد

 
شرط نیکنامی
نیکنامی نباشد، از ره عجب
خنگ آز و هوس همی راندن
روز دعوی، چو طبل بانگ زدن
وقت کوشش، ز کار واماندن
خستگان را ز طعنه، جان خستن
دل خلق خدای رنجاندن
خود سلیمان شدن به ثروت و جاه
دیگران را ز دیو ترساندن
با درافتادگان، ستم کردن
زهر را جای شهد نوشاندن
اندر امید خوشهٔ هوسی
هر کجا خرمنی است، سوزاندن
گمرهان را رفیق ره بودن
سر ز فرمان عقل پیچاندن
عیب پنهان دیگران گفتن
عیب پیدای خویش پوشاندن
بهر یک مشت آرد، بر سر خلق
آسیا چون زمانه گرداندن
گویمت شرط نیکنامی چیست
زانکه این نکته بایدت خواندن
خاری از پای عاجزی کندن
گردی از دامنی بیفشاندن
 

**************
 

صاف و درد
غنچه ای گفت به پژمرده گلی
که ز ایام، دلت زود آزرد
آب، افزون و بزرگست فضا
ز چه رو، کاستی و گشتی خرد
زینهمه سبزه و گل، جز تو کسی
نه فتاد و نه شکست و نه فسرد
گفت، زنگی که در آئینهٔ ماست
نه چنانست که دانند سترد
دی، می هستی ما صافی بود
صاف خوردیم و رسیدیم به درد
خیره نگرفت جهان، رونق من
بگرفتش ز من و بر تو سپرد
تا کند جای برای تو فراخ
باغبان فلکم سخت فشرد
چه توان گفت به یغماگر دهر
چه توان کرد، چو میباید مرد
تو بباغ آمدی و ما رفتیم
آنکه آورد ترا، ما را برد
اندرین دفتر پیروزه، سپهر
آنچه را ما نشمردیم، شمرد
غنچه، تا آب و هوا دید شکفت
چه خبر داشت که خواهد پژمرد
ساقی میکدهٔ دهر، قضاست
همه کس، باده ازین ساغر خورد

 

اشعاری زیبا از پروین اعتصامی

3.7919
این مطلب مفید بود ؟675244
3 نظر به ثبت رسیده است
فاطمه1398-02-23
تا بحال شعری زیباتر از اشعار خانم پروین اعتصامی ندیدم -کارشان فوق العاده زیبا و دلنشین است .خدا بیامرزدش و روحش شاد .هنرمند واقعی بودند
102163
بنیتا1397-09-15
این شعر ها واقازیبااست
10932
این شعر هابرا ی حفظ 1397-09-15
این شعرها برای یادگیری خوب نیست. اما برای خواندن خوب است.
144110
وبگردی