بازی محلی ارهنگ ارهنگ
بازی محلی ارهنگ ارهنگ اسب چه رنگ یکی از بازهای بسیاری قدیمی است که برای بازی ده نفر باید مشارکت داشته باشند.

بازی محلی ارهنگ ارهنگ اسب چه رنگ

یکی از بازی های بومی و محلی که جذابیت خاصی دارد، بازی ارهنگ ارهنگ اسب چه رنگ است که در این بخش از معرفی بازی های ایرانی نمناک، شرح داده ایم. این بازی متعلق به شهرستان قاین واقع در خراسان جنوبی است.

بازی محلی ارهنگ ارهنگ اسب چه رنگ چگونه است؟

این بازی که از بازی های محلی به شمار میرود از قدیم در بین نوجوانان رایج بود و برای اجرای آن دو گروه 5 نفره در جایگاه بازیکن و یکی از افراد هر گروه نقش اٌستا را بر عهده دارد.

تعداد بازیکن میتواند کمتر هم باشد ولی حداقل 6 بازیکن لازم است.

بعد از تقسیم و مشخص شدن اوستاها به قید قرعه؛ با سنگ کاغذ قیچی تصمیم گرفته می شود که کدام گروه بازی را شروع کند.

در مرحله بعد، اوستاها با مشورت یک یا دو رنگ برای اسب هایشان انتخاب می کنند.

سپس یکی از اعضای گروه آغاز کننده جلو آمده و به اوستا میگوید:ارهنگ ارهنگ.

بازی های محلی ایران

اوستای گروه مقابل جواب میدهد:اسب چه رنگ؟

و به عنوان مثال بازیگرن پاسخ میدهد:سیاه.

به علت اینکه جواب درست نیست، اوستا میگوید بنداز و برو.

سپس باید نفر بعدی از همان گروه جلو آمده و رنگ را حدس بزند.

اگر پاسخش درست باشد، اوستا میگوید:بزن و برو چه کار داری؟

و آن بازیکن شلاریال تکه چوب یا تکه پارچه ای را برداشته به سمت بازیکنان حریف می رود تا ضربه ای به پشت آنها بزند.

وقتی ضربه ها زده شد، اوستاها اعلام میکنند:سیه جو.

با شنیدن این کلمه، بازیکن باید شلاق را رها کرده و فورا خود را به اوستاها برساند؛ در غیراینصورت اعضای گروه مقابل او را با شلاق میزنند و از بازی حذف میکنند.

حذف بازیکن ها به همین شیوه ادامه دارد تا گروه برنده مسابقه با بیشترین بازیکن حفظ کرده در زمین اعلام شود.

شرح بازی ارهنگ ارهنگ اسب چه رنگ + قانون بازی

3.611
این مطلب مفید بود ؟83
منبع : بخش سرگرمی نمناک/ن/ن.ح
وبگردی