روش یادگیری
هرکس روش یادگیری متفاوتی دارد و با آن روش بهتر یاد میگیرد که بهتر است شما هم روش یادگیری خود را بدانید.

شما با چه روشی بهتر یاد میگیرید ؟

آمار نشان داده که ذهن انسان در زمان های کوتاه و مکرر بسیار متمرکزتر از زمان های طولانی عمل می کند. بنابراین حتی اگر فقط ده دقیقه برای درس خواندن فرصت دارید، آن را به فواصل زمانی کوتاهتر تقسیم کنید. همچنین بهتر است پس از هر ده دقیقه درس خواندن به خودتان استراحت بدهید

آیا در یادگیری مطالب جدید درسی مشکل دارید؟ در این صورت خوب است که روش یادگیری مختص خودتان را بشناسید...

 روش یادگیری راهی است که شما بهتر یاد می گیرید. این راه به این که سطح سواد و اطلاعات شما در چه حدی است ارتباطی ندارد، بلکه مربوط به این است که ذهن شما در چه صورتی بهتر و با کارآیی بیشتری مطالب جدید را درک می کند. این روش یادگیری از زمان تولد در شما وجود داشته است.

روش یادگیری

روش یادگیری خود را بدانید

هیچ روش یادگیری خوب یا بدی وجود ندارد. موفقیت با بسیاری از روش های یادگیری دست یافتنی است. همه ما روش خاص خودمان در یادگیری مطالب جدید را داریم. شکست مهم این است که شما از طبیعت و خوی یادگیری خود مطلع شوید. اگر بدانید که ذهن تان از چه طریقی بهتر آموزش می بیند، می توانید به طریقی مطالعه کنید که نتیجه آن را زمان امتحان دادن خواهید دید.

 به طور کلی هیچ روش درست و یا نادرست یادگیری، وجود خارجی ندارد و می توان گفت روش های یادگیری درست و غلط هنگامی معنی پیدا می کند که می خواهید بهترین روش یادگیری را برای یک درس معین که به گونه خاصی تدریس می شود، انتخاب کنید. به عنوان مثال شما حس می کنید که استاد یک سره تدریس می کند و شما به هیچ عنوان نمی توانید تمرکز پیدا کنید. پس در این جا یک عدم تطابق بین روش یادگیری شما و محیط تدریس وجود دارد. به محض آن که متوجه این عدم تطابق می شوید، باید روش یادگیری تان را با محیط تدریس، وفق دهید.

 به طور مثال می توانید با ضبط کردن حرف های استاد شروع کنید به این ترتیب دیگر این دغدغه فکری را که مطالب مهم درسی را از دست می دهید، نخواهید داشت. می توانید با ترسیم نمودار و یا جداولی که به شما مطالب تدریس شده را بهتر می فهماند این کار را ادامه دهید. می توانید به مراکز رسانه ای رفته و با دریافت فیلم های درسی به خودتان در یادگیری مطالب بیشتر کمک کنید. در واقع همه این کارها زیر مجموعه ای از استراتژی یادگیری مختص به شماست که قادر خواهید بود با استفاده از آن بهترین نتیجه را بگیرید چرا که این استراتژی بر مبنای منطق روش یادگیری شماست.

 به کمک تست زیر می توانید روش یادگیری خود را تشخیص دهید و دانش آموز موفق تری باشید.

 

بررسی روش های یادگیری در مدرسه

نام:

نام خانوادگی:

سن:

جنسیت:مرد زن

 

بعد از هر عبارت، بهترین گزینه را انتخاب کنید:

 

1- من ترجیح می دهم مطالب درسی را از روی کتاب بخوانم تا آن که به حرف های معلم گوش دهم.

اغلب گاهی به ندرت

 

2- من از مطالعه دسته جمعی بهره زیادی می برم.

 

3- من در اوقات فراغتم دوست دارم کارهای تجربی انجام دهم. (نقاشی، کاردستی، بازی با ابزار و وسایل و ...)

 

4- من از نمودارهای ترسیمی برای جهت آشنایی بیشتر با مفاهیم درسی استفاده می برم.

 

5- من از آزمایشگاه بیشتر از درس های تئوری استفاده می برم.

 

6- من از بلند خواندن کتاب های درسی استفاده خاصی می برم.

 

7- یادداشت برداری و مرور مطالب درسی از روی آن ها در یادگیری دروس به من کمک می کند.

 

8- من درست کردن پازل را دوست دارم.

 

9- می توانم اشکالات املایی و نوشتاری خودم را پیدا کنم.

 

10- برای یادگیری مطالب درسی، بلند بلند درس می خوانم.

 

11- در دوران بچگی، دوست داشتم در اوقات فراغت فعالیت فیزیکی داشته باشم.

 

12- ترجیح می دهم به نوار یک کتاب گوش بدهم تا آن که آن کتاب را بخوانم.

 

13- به حل کردن جدول علاقه دارم.

 

14- عادت دارم در هنگام تدریس معلم به جای توجه به مطالب درسی در دفترچه خود نقاشی بکشم.

 

15- زمانی که می خواهم یک شماره تلفن را به خاطر بسپارم، اجازه می دهم انگشتانم خودشان شماره را بگیرند مثل آن که انگشتانم شماره را حفظ کرده باشند.

 

16- در دوران بچگی دوست داشتم در اوقات فراغتم کتاب بخوانم.

 

17- ترجیح می دهم به تدریس معلم گوش دهم تا این که مطالب را خودم از کتاب بخوانم.

 

18- می توانم از نقشه راه به خوبی برای پیدا کردن مسیر استفاده کنم.

 

19- در دوران کودکی، دوست داشتم به داستان هایی که از طریق رادیو یا نوار پخش می شد گوش بدهم.

 

20- زمانی که می خواهم حرفه ای را بیاموزم ترجیح می دهم شخصی به طور عملی برایم توضیح دهد تا آن که به طور شفاهی.

 

21- زمانی که می خواهم شماره تلفنی را به خاطر بسپارم، می توانم ترتیب شماره ها را در ذهنم ببینم.

 

22- زمانی که می خواهم طرز املای یک کلمه را به یاد بیاورم، اول حروف آن کلمه را در هوا یا بر روی میز با انگشتانم می نویسم.

 

23- اگر قرار باشد وسیله ای را سر هم کنم ترجیح می دهم با توجه به دفترچه توضیحات ادامه دهم تا آن که به توضیحات شخص دیگری گوش دهم.

 

24- زمانی که می خواهم طرز املای یک کلمه را به یاد بیاورم، صورت های مختلف آن کلمه را بر روی کاغذ می نویسم تا صورت درست را بیابم.

 

25- زمانی که می خواهم شماره تلفنی را به خاطر بسپارم، قادر هستم ترتیب شماره ها را به طریقی که برایم گفته شده بود بشنوم یا به صورتی که قبلا با صدای بلند تکرارش کرده بودم.

 

26- من روش تدریس عملی را بیشتر از تدریس شفاهی و مطالعه کتب درسی دوست دارم.

 

27- من داشتن دستورالعمل کتبی را به شفاهی ترجیح می دهم.

 

28- زمانی که می خواهم طرز املای یک کلمه را به یاد بیاورم، حروف را با صدای بلند می گویم تا متوجه املای صحیح شوم.

 

29- یادگیری من بیشتر عملی است تا تجربی.

 

30- در دوران بچگی، دوست داشتم که با پازل بازی کنم.

 

31- در حین برگزاری امتحان قادرم جواب سوال را در ذهنم همان طور که در کتب درسی مشاهده کرده بودم، ببینم و به یاد آورم.

 

32- من در یادگیری بیشترین استفاده را از فعالیت های فیزیکی می برم.

 

روش یادگیری

هرکس در یادگیری روشی دارد

موفقیت با بسیاری از روش های یادگیری دست یافتنی است

 

روش امتیازبندی بررسی روش های یادگیری:

با استفاده از روش امتیازبندی زیر، امتیاز مربوط به هر عبارت را در خانه مربوط آن وارد کنید.

 

اغلب:5 امتیاز، گاهی:3 امتیاز، به ندرت:1 امتیاز

 

شنوایی – گفتاری

لامسه ای – فیزیکی

دیداری – گفتاری

غیرگفتاری – دیداری

 

شماره عبارت

 

امتیاز

امتیاز مربوط به هر ستون را محاسبه کنید، بزرگ ترین عدد به دست آمده به شما روش یادگیری تان را پیشنهاد می کند.

 

1- روش یادگیری دیداری/گفتاری

در این روش شما بهترین استفاده را زمانی می برید که مطالب به صورت شهودی و به صورت یک زبان نوشتاری باشد. در کلاس درس، از اساتیدی بهترین استفاده را می برید که از تخته سیاه و یا پروژکتور برای لیست کردن تمامی نکات اساسی درسی بهره می برند و یا آن هایی که از یک برنامه جامع درسی در کنار تدریس استفاده می کنند.

 

از اطلاعات داخل کتب درسی و جزوات درس بهره کافی را می برید. بیشتر تمایل دارید که در یک اتاق خلوت و به صورت انفرادی مطالعه کنید. بیشتر مواقع مطالب را توسط چشم بصری خود می توانید به خاطر بیاورید.

 

دستورات یادگیری برای دانشجویان دیداری/گفتاری

برای یادآوری بهتر مطالب خوانده شده، از رنگ های مختلف برای درجه بندی اهمیت مطالب استفاده کنید.

 

از اطلاعات و مطالب مطرح شده در کتاب یا کلاس درس، یادداشت برداری کنید.

هنگام یادگیری مطالب مربوط به یک نمودار یا یک مثال، برای آن مطالب توضیحی مختصر بنویسید.

 

هنگام یادگیری مفاهیم ریاضی و یا اصطلاحات فنی، آن چه را که از برداشت مطالب اصلی آن دستگیرتان می شود، به زبان خودتان بنویسید. وقتی که مساله ای مراحل مختلفی را در بر دارد جزییات هر مرحله و طریق حل آن را بنویسید.

 

مطالب اساسی دفترچه و کتاب تان را که به کامپیوتر منتقل کنید و هر چند وقت یک بار آن ها را مرور کنید.

 

قبل از هر امتحانی مطالب اساسی را باید حفظ شوند، مرور کنید. می توانید این مطالب را بر روی کاغذهای رنگی بنویسید و بر مکان های قابل دید بچسبانید.

 

2- روش یادگیری دیداری/غیرگفتاری

در این روش، شما بهترین استفاده را زمانی می برید که مطالب به صورت شهودی و در قالب عکس و یا یک نمونه عرضه می شود. در کلاس درس شما از اساتیدی که از وسایل تدریس شهودی مانند فیلم، ویدیو، نقشه و یا نمودار کمک می گیرند، بیشترین استفاده را می برید. بیشتر ترجیح می دهید در یک اتاق خلوت و به صورت انفرادی مطالعه کنید. زمانی که می خواهید مطالبی را به یاد آورید، معمولا می توانید به تصاویری از آن مطلب که در ذهن تان است، مراجعه کنید. از انجام فعالیت های هنری لذت می برید.

 

دستورات یادگیری برای دانشجویان دیداری/غیرگفتاری

از اطلاعاتی که ضرورت حفظ کردن دارند یادداشت برداری کنید.

برای به یاد آوردن سریع مطالب، از سمبل های مختلف در حین یادداشت برداری استفاده کنید. هم چنین از خودکارهای رنگی برای جلب توجه نکات اساسی درس، استفاده ببرید.

 

نکات اساسی درس را در حاشیه کتاب درسی بنویسید. می توانید سمبل ها و یا نمودارها را نیز در نظر بگیرید. از ماژیک های رنگی برای وضوح هر چه بیشتر اطلاعات درج شده استفاده کنید. وقتی مساله ای مراحل مختلفی را دربردارد، مراحل مختلف را به همراه جزییات آن در یک چهارچوب بنویسید. هر چهارچوب شامل اطلاعات مربوط به هر مرحله است.

 

مطالب اساسی هر درسی را در برگه های مربع شکل درج کنید. برای هر مربع یک عنوان انتخاب کنید و سپس محتوای اصلی آن عنوان را در مربع مربوط بنویسید.

 

برای منظم تر کردن کارهای خود مطالب را تایپ کرده و یا نمودارها را ترسیم کنید. تا جای ممکن اصطلاحات و معانی را در قالب سمبل ها و یا عکس هایی که با آن ها آشنایی کافی دارید، ارایه کنید.

 

3- روش های یادگیری لامسه ای/فیزیکی

بهترین استفاده را زمانی می برید که به طور فیزیکی و عملی فعالیتی را انجام می دهید. در کلاس درس از آزمایشگاه ها استفاده خوبی می برید. از آن جایی که می توانید مطالب را حس کنید و مورد کاربری قرار دهید از اساتیدی بهترین استفاده را می برید که به اثبات قضایا و مطالب می پردازند و از دانشجویان در فعالیت های عملی داخل و یا خارج از کلاس درس به عنوان کارآموز استفاده می کنند.

 

دستورهای یادگیری برای دانشجویان لامسه ای/فیزیکی

برای آن که بتوانید در کلاس درس تمرکز کافی داشته باشید، ردیف جلوی کلاس بنشینید و از حرف های معلم نت برداری کنید. نگران املای جمله نباشید. مفهوم اصلی و کلمه های اساسی درس را یادداشت کنید.

 

می توانید در هنگام مطالعه قدم بزنید و یادداشت های درسی و جزوات خود را بخوانید. سعی کنید مفاهیم درسی را برای خود محسوس جلوه دهید، به طور مثال مدلی برای یک مفهوم درسی در نظر بگیرید تا آن را برای تان محسوس تر جلوه دهد.

 

زمان بیشتری را برای آزمایشگاه یک درس قرار دهید. وقتی را نیز برای رفتن به موزه ها، مکان های تاریخی، آزمایشگاه های علمی – تحقیقاتی و ... در نظر بگیرید. این کار می تواند به شما در مدل سازی برای مفاهیم درسی و یادآوری کمک کند.

 

برای یادگیری بهتر مفاهیمی که مرحله به مرحله توضیح داده شده، برای هر مرحله یک کاغذ رنگی انتخاب کنید. کاغذها را بر روی میز درسی تان به ترتیب درست در کنار هم قرار دهید. از هر عکس، سمبل و هر چیز دیگری که به یادگیری آن مطالب به شما کمک می کند، استفاده کنید.

 

از کامپیوتر برای استفاده بیشتر از حس لامسه خود استفاده کنید. مطالب اصلی درسی را از جزوه به کامپیوتر منتقل کنید. از نمودار و جدول برای مرتب کردن اطلاعات استفاده کنید. در وقت اضافه خود به نوارهای درسی گوش بدهید.

 

4- روش های یادگیری شنوایی/گفتاری

شما مطالب را زمانی به خوبی متوجه می شوید که به صورت شنوایی و از طریق شفاهی ارایه شود. در کلاس درس از گوش دادن به تدریس معلم و شرکت در بحث های درسی گروهی بسیار استفاده می برید.

 

هم چنین از گوش دادن به نوارهای درسی سود می برید. زمانی که می خواهید مطلبی را حفظ کنید معمولا صدای شخصی که آن مطلب را برای شما توضیح داده، می شنوید و یا آن مطلب را به طریقی که با صدای بلند تکرار کردید، به یاد می آورید. شما از بحث های گروهی که به طور گفتاری و شنوایی است استفاده خوبی می برید.

 

دستورات یادگیری برای دانشجویان شنوایی/گفتاری

به طور گروهی درس بخوانید و یا با یکی از دوستان صمیمی تان مطالب درسی را با برنامه ریزی مطالعه کنید. وقتی که به تنهایی و با صدای بلند مطالب را تکرار می کنید، سعی کنید جایی باشید که مزاحم کسی نشوید. مطالب درسی معلم را ضبط کنید.

روش یادگیری مخصوص خودتان را حتما بشناسید

2.711
این مطلب مفید بود ؟65
برگرفته از مجله موفقیت -/ح
وبگردی