تزیین دستمال سفره
در این قسمت از سایت نمناک با آموزش یکی از زیباترین روش های تزیین دستمال سفره به شکل برگ های پاییزی همراه شما هستیم.

آموزش تزیین دستمال سفره

یکی از موردهایی که خیلی در تزیین سفره به چشم می خورد، طریقه تا زدن دستمال سفره هاست. امروزه تنوع خیلی فراوانی در حیطه سفره آرایی و تزیین دستمال سفره وارد زندگی خانم های با سلیقه شده است.

آموزش تا کردن دستمال سفره براساس فصل داشتیم که می توانید از اینجا مشاهده کنید و در اینجا تا کردن دستمال سفره تداعی گر پاییز را خواهیم داشت.

دستمال سفره

تزیین دستمال سفره شیک

مواد مورد احتیاج:
دستمال سفره
ربان

تزیین دستمال سفره

تزیین دستمال سفره شکل برگ

مرحله1:دستمال را قطری از وسط تا کنید
مرحله 2:دوباره از وسط تا کنید تا مثلثی تشکیل شود به طوری که راس آن در جهت مخالف شما اشاره کند
مرحله3:از گوشه سمت چپ شروع بع تا کردن آکاردئونی کنید
مرحله4:وقتی به وسط رسیدید صبر کنید
مرحله5-6:از گوشه سمت راست شروع به تا کردن آکاردئونی کنید
مرحله7:قسمت پایین را محکم کنید
مرحله8:ربان را دور قسمت پایینی بپیچانید و آن را محکم در پشتش گره کنید
می توانید متنی هم در انتهای آن آویزان کنید

تزیین دستمال سفره شکل برگ های پاییزی

415
این مطلب مفید بود ؟123
برگرفته از سلام بانو -/ح
وبگردی