جلب اعتماد
دوست دارید مورد توجه باشید و مهم تر از آن جلب اعتماد دیگران را به سادگی برای خود ایجاد کنید ، روانشناسان ترفندهای ساده و البته کاربردی را در این زمینه پیشنهاد می کنند.

ترفند و رفتار ظریف برای جلب اعتماد دیگران

هیچ کس نمی تواند بگوید علاقه ای به جلب اعتماد دیگران ندارد پس این مهم در موفقیت در ارتباط با دیگران ارزش کمی تغییر در رفتار را دارد ، اما چه تغییراتی ؟ تغییراتی که به مرور در غالب رفتارهای همیشگی شما قرار خواهند گرفت و آنها را در این بخش از نمناک خواهید خواند.

5 عادت ساده برای جلب اعتماد دیگران و اطرافیان

ابراز همدلی ازطریق عذرخواهی

عذرخواهی برای پیش آمدهایی که فراتر از کنترل شما هستند نشان میدهد با شرایط سایر افرادهمدلی می کنید حتی اگرشما باعث پیش آمدن آن مشکل نباشید که برخی به آن عذرخواهی غیرضروری می گویند. اگرفردی روز بدی را داشته یا غم فقدان کسی را دارد گفتن متاسفم نه تنها ابراز نگرانی ،همدلی محسوب می شود بلکه باعث جلب اعتماد دیگران خواهد شد. طبق تحقیقات صورت گرفته در مورادی ساده مثل قرض گرفتن تلفن همراه از اشخاص غریبه وقتی با عذر خواهی اولیه همراه باشد احتمال موفقیت بیشتری درقبول درخواست است.

تقلید کردن زبان بدن فرد مقابل
اگر هنگام گفت وگو از زبان بدن فرد مقابل استفاده می کنید نشانه خوبی است که شما نامحسوس به روش خود او در مسیر جلب اعتماد فرد قرار گرفته اید. مطالعات نشان میدهد تقلید زبان بدن افراد، بدون آنکه فرد متوجه شود که شما در حال کپی رفتار او هستید باعث جلب اعتماد می شود.این رفتار در بحث های میان فردی خوب است ،اگر تک تک رفتارهای فرد را انجام دهید ممکن است فرد متعجب شود به همین دلیل اجازه دهید بدن طبیعی رفتار کند و بیش از حد تقیلد نکنید.
جلب اعتماد

استفاده از زبان مناسب بدن و همدردی بهترین راه جلب اعتماد دیگران است

پذیرش کمی خجالت 
اگرمی خواهید اعتماد فردی را جلب کنید توانایی ابراز خجالت به زیبایی نشان دهنده این است که رفتار پسندیده ایی دارید. مطالعات انجام شده نشان میدهد فردی که در ابتدا خجالت دارد بیشتراعتمادسازی می کند و نیاز دارد در اجتماع همراهی شود.
 

استفاده از رایحه های خوش بو برای جلب اعتماد

 

جلب اعتماد و نظر دیگران با رایحه ی مناسب است که خنثی باشد ، خاطر نشان می کنیم که دانشمندان پی برده اند که بو تاثیر مهمی دراعتماد سازی دارد و اینکه می گوییم با رایحه خوش دیگران را جذب کنید امری تثبیت شده است . ازمیان انواع رایحه ها اسطوخودوس بیشتر توصیه می شود ،چون وقتی بو می کنیم تاثیر آرام بخشی دارد. رایحه های دیگری مثل نعناع وجوددارد که به جای آرام بخشی محرک است اگرمی خواهید بیشتر اعتماد سازی کنید شروع به استفاده از شامپو و موادشوینده خوشبو کنید.
 
داشتن دوستان دوجانبه
افراد دوست دوست خود را بهترمی پذیرند تا فردی غریبه ،به این پدیده تعامل سه گانه می گویند.یعنی دونفر در روابطشان نفرسومی بطور مشترک وجوددارد پس بیشتر بهم نزدیک می شوند. تحقیقاتی که در رسانه اجتماعی صورت گرفته نشان میدهد افراد درخواست فردی که در شبکه اجتماعی مشترک با او حضور دارد با وجود نفرسوم بهتر می پذیرند درحدی که 80 درصد افراد درخواست دوستان خود را اگر دوست مشترک داشته باشند می پذیرند.

5 راز ساده در گفتگو برای جلب اعتماد دیگران و اطرافیان

516
این مطلب مفید بود ؟160
منبع : بخش سبک زندگی نمناک /ن
وبگردی