خانه روستا
روستای عجیبی در هندوستان که بخاطر رسم و اعتقادات ساکنان آن هیچ دری در خانه هایش نصب نشده و به دلیل نبودن در افراد بجای در زدن با فریاد صاحب خانه را صدا می زنند.

در هر منطقه و جای دنیا آداب و رسوم عجیبی وجود دارد و البته هر کدام از این آداب و رسوم، ممکن است تبعات نامطلوبی بر مردم آن منطقه داشته باشد و باعث واکنش بسیاری از ساکنان شهر یا روستا شود.شاید برخی از این رسوم با گذشت زمان، جهانی شدن، توسعه تکنولوژی و پیشرفت های علمی تحت تاثیر قرار گرفته و از بین رفته است اما گاهی بعضی رسوم همچنان در روستاها و شهرستانها کماکان پا برجاست و هنوز جایگاه خود را از دست نداده است.کشور هند از جمله مناطقی است که آداب و رسوم عجیب در آن به وفور یافت می شود.
در هندوستان روستایی وجود دارد که در آن نمی توانید هیچ دری پیدا کنید. در این روستا هیچ خانه، مغازه، موسسه یا حتی بانک ها هم درب ندارند و پول و لوازم قیمتی در کشوی بدون قفل میزها نگهداری می شود.

روستایی بدون در

روستای "شانی شینگاپور" به روستای بدون در معروف است و تا چند سال پیش حتی دستشویی های عمومی هم دری نداشتند اما به تازگی با اعتراض های انجام شده یک پارچه در قسمت خانم ها نصب شده است.
در این روستا به در هیچ اعتقادی ندارند و برخی از خانه ها یک در نازک و الکی در مقابل خانه قرار داده اند تا شب ها از ورود حیوانات وحشی جلوگیری شود اما به طور قطع هیج کس حتی اجازه نصب در هم ندارد.

روستایی بدون در

گفتنی است در این روستا مردم یک رسم دیگر هم دارند و آن فریاد زدن است. به علت نبودن در مردم باید دم هر مغازه یا خانه ای نام صاحب خانه را فریاد بزنند تا او خودش را به او برساند.

خانه های این روستا در ندارد! + تصاویر

4.823
این مطلب مفید بود ؟221
برگرفته از آفتاب نیوز - / ل
وبگردی