درمان اضطراب شدید

درمان سریع اضطراب و بهترین درمان اضطراب شدید با ذکر

کد مطلب : 24714تعداد نظرات : 1 نظرزمان مطالعه : 7 دقیقه
امروزه استرس و اضطراب شدید در زندگی همه ما وجود دارد اما راه هایی وجود دارد که می توانیم بدون دارو و از راه های معنوی آن راه درمان کنیم و در زندگی خود به آرامش برسیم.

درمان اضطراب شدید با توصیه های قرآن

همه ما انسان ها در بسیاری از اوقات زندگی خود دچار اضطراب و نگرانی می شویم که از نظر قرآن دلیل این اضطراب و نگرانی این است که ما خداوند را مالک مطلق جهان و دارایی های خود نمی دانیم و خود را مالک تمام آنچه که داریم می دانیم و به همین دلیل به خاطر از دست دادن این چیزها و با وارد شدن مصیبت بر ما دچار اندوه و اضطراب می شویم به همین جهت لازم است تا بدانیم در این شرایط باید چه کنیم. امید است با خواندن آموزه های دینی و دعاهای گفته شده در این بخش از نمناک آرامش به عنصری جاویدان و همیشگی در زندگیتان تبدیل گردد.

درمان اضطراب شدید

درمان اضطراب شدید بدون دارو

توصیه های قرآن برای درمان اضطراب و استرس شدید

زندگی دنیوی بر انسان ها فشاری وارد می کند و همواره آنان را در آزمون شدید بلاء و ابتلاء قرار می دهد به همین دلیل خداوند دنیا و زندگی دنیوی را به عنوان عصر خسران و زیان معرفی می کند زیرا شرایط سخت زندگی در دنیا موجب می شود که انسان دچار حزن و خوف گردد و اضطراب و ترس و نگرانی پیدا کند.

از نظر قرآن ، دنیا و زندگی در آن بسیار سخت و دشوار است. از این رو از زندگی دنیوی به عنوان زندگی شقاوت آمیز در آیه 117 سوره طه یاد می کند؛ زیرا انسان ها همواره باید در زندگی دنیوی دغدغه امور ابتدایی زندگی مانند گرسنگی، تشنگی، گرمای شدید و عریانی و مانند آن را داشته باشند و آنان را تحمل کنند.(طه، آیات 118 و 119)

یاد مرگ و ترس از آینده مجهول پس از مرگ و انتقال به جهانی دیگر که برای انسان ناشناخته است باعث می شود شیرینی و خوشی های زندگی زایل گردد و ترس از دست دادن این خوشی ها او را ، دلگیر و ناراحت کند و موجب اضطراب او گردد.

استرس شدید

علت استرس و اضطراب شدید از نظر قرآن

عوامل اندوه و اضطراب

مهم ترین عامل اضطراب و اندوه در خود انسان است زیرا تقابل دو لشکر عقل و جهل یک درگیری بسیار سخت و دایمی است که در روان آدمی در جریان است و انسان را دمی آرام نمی گذارد. (اصول کافی، ج 1، کتاب عقل و جهل)

عامل اصلی دیگر در ایجاد اضطراب و اندوه در انسان وسوسه های شیطانی به خصوص پس از تسلط و ولایت شیطان است.

ولایت شیطان مانند آب شور دریا می باشد که وقتی از آن استفاده می کنیم به جای رفع تشنگی و عطش، بر تشنگی می افزاید و به جای ایجاد آرامش ، آرامش را از انسان دور می کند و باعث افزایش خوف و ترس در انسان می شود.(آل عمران، آیه 175)؛ زیرا شیطان می تواند از آب گل آلود ماهی بگیرد و ایجاد ترس در دوستان و اولیای خودش برای به زیر سلطه بردن آنان است.

از دست دادن چیزی و یا ترس از دست دادن آن مهم ترین علل و عوامل اندوه و اضطراب در انسان است.(آل عمران، آیه 153؛ حدید، آیه 23؛ ممتحنه، آیه 11) این که انسان افراد و چیزهایی که به آنها وابسته است و دوستشان دارد از دست بدهد و یا بداند در آینده آن را از دست می دهد و یا مصیبتی بر او وارد می شود دچار حزن و اندوه و اضطراب خواهد شد.

عامل اضطراب و اندوه

مهم ترین عوامل اضطراب و اندوه در قرآن

راه پیشگیری و درمان اضطراب شدید و اندوه در قرآن

از دید قرآن دفع اضطراب و اندوه از درمان و رفع آن بهتر است یعنی انسان باید طوری تربیت یابد که علل و عوامل اندوه زا او را مضطرب و اندوهگین نسازد.

از نظر قرآن بهترین راه پیشگیری تغییر در نگرش و دید انسان به جهان و خود است. هنگامی که انسان در این حوزه ها نگرشی درست داشته باشد، هیچ عاملی او را مضطرب و غمگین نمی کند.

اگر انسان ها بدانند که موجودی فقیر در ذات هستند (فاطر، آیه 15) و چیزی از وجود و جهان پیرامونشان به آنها تعلق ندارد و همگی از آن خداست ؛ در این صورت انسان ها برای خود هیچ دارایی را فرض نمی کنند که بدان دلبسته و علاقه مند شوند و به خاطر از دست دادن آن دل نگران و مضطرب شوند و اندوهناک و غمگین گردند؛ زیرا همه ی دارایی ها از آن خداست و انسانها تنها امانت داری بیش نیستند که پس از مدتی باید آن را به خدا بازگردانند و امانت را ادا نمایند. (فاتحه الکتاب، آیه 3، نساء، آیه 58؛ و آیات دیگر)

اگر انسان خودش را مالک و صاحب جان و همه چیزهای دیگر بداند و یا به دارایی هایی که خدا به عنوان امانت به او داده است، دلبسته و علاقه مند شود، وقتی آن امانت گرفته شود همانطور که تعلقات و دلبستگی ها او را شاد کرده از دست دادن آنها نیز او را غمگین و اندوهگین می سازد.

دفع اضطراب و اندوه

چگونه اضطراب شدید را درمان کنیم؟

درمانی سریع و اورژانسی اضطراب و استرس شدید

یاد و ذکر الهی یکی از راه های درمان سریع اندوه و اضطراب است ، پر کردن دل با یاد و ذکر الهی هنگامی که چیزی از ما گرفته می شود و یک منطقه فراغ و خالی در دل ما ایجاد می شود، سبب ایجاد آرامش در درون ما می گردد و بهترین چیزی که می تواند به سرعت آن منطقه فراغ و خالی را پر کند، یاد خدا و ذکر الهی است .

خداوند در آیه 10 سوره قصص می فرماید :دل مادر موسی(علیه السلام) فارغ و تهی شد و همین مساله موجب تلاطم روحی و روانی اش شده به گونه ای که اگر خداوند نبود ممکن بود که مساله مادر شدن را افشا کند و اسرار را هویدا سازد.

اما خداوند این کشتی توفان زده و تهی و فارغ شده از موسی (علیه السلام) را با طناب و لنگر وحی و ذکر محکم و استوار ساخت و اجازه نداد آن اندوهی که بر جانش آمده و اضطرابی که بدان گرفتار شده باقی بماند بلکه آن را برطرف کرد.

رسیدن به آرامش

یاد و ذکر الهی برای درمان اضطراب شدید

از نظر قرآن ، ذکر الهی و یاد خداوند آرامش بخش است و سبب رهایی از اضطراب و اندوه می شود؛ زیرا یاد خداوند اطمینان و طمانینه در جان و دل آدمی ایجاد می کند.(رعد، آیه 28) و از نظر قرآن خداوند زمانی شما را یاد می کند که شما خدا را یاد کنید. (بقره، ایه 52)

بنابراین ارتباط با خداوند و دائما ذکر گفتن و به یاد خدا بودن سبب آرام شدن کشتی توفان زده دل و رهایی از اضطراب می گردد. یاد خدا به وسیله عبادت به خصوص قرآن و نماز بهترین درمان و رفع اندوه و اضطراب می باشد به طوریکه در آیات و روایات اشاره شده است که نماز مهم ترین ذکر الهی است که سبب آرامش و اطمینان دل می گردد . خداوند در آیه 28 سوره رعد ذکر الهی را مایه آرامش دل ها و ایجاد اطمینان در آن دانسته است.

درمان اضطراب شدید با طب اسلامی

درمان اضطراب شدید و رسیدن به آرامش با یاد خدا

راه های معنوی رسیدن به آرامش اعصاب و روان و رفع دلشوره

  • دعا برای آرامش یافتن
  • نماز
  • یاد خدا کردن
  • پناه بردن به خدا
  • وضو گرفتن با آب سرد
  • دور نمودن علل خشم از خود
  • صبر پیشه کردن

درمان استرس و اضطراب

صبر و دوری از علل خشم برای درمان اضطراب شدید

برای رفع دلشوره :

شکر گزار باشید : در طول روز درمورد نعمت های الهی و الطاف خداوند نسبت به خود فکر کنید و شکر تمامی نعمت هایتان باشید.

از خدا یاری بخواهید : پروردگار عالم و اهل بیت (ع) یاری بطلبید و با نیروی مضاعف به زندگی تان بپردازید زیرا محبت خداوند نسبت به بندگانش توصیف ناپذیر است و نمی توان آن را محدود کرد.

دعا بخوانید : خواندن دعاهای دیگر مفاتیح الجنان هم چون دعای کمیل، دعای ندبه، دعای مکارم الاخلاق، مناجات شعبانیه ، زیارت عاشورا، زیارت جامعه کبیر می توان از نگرانی ها و اضطراب ها دور شد.

قرآن بخوانید : خواندن قرآن موجب رفع دلشوره و کسب آرامش می شود. سوره هایی نظیر احقاف هر جمعه، مداومت بر سوره های قدر،عصر و هم چنین آیت الکرسی نیز در آرامش شما بی تاثیر نخواهند بود.

ذکر بگویید : گفتن ذکر بر رفع پریشانی بسیار موثر است.

راه های کسب آرامش معنوی

رفع دلشوره و درمان اضطراب شدید با دعا

ذکر و دعای مجرب رفع دلشوره و استرس و اضطراب

اگر به هر علتی دچار اضطراب یا نگرانی و دلشوره شدید . چهارده مرتبه ذکر و دعای مجرب رفع دلشوره و استرس و اضطراب تکرار کنید تا از دلشوره رهایی یابید.

(ما شاءَ الله لا حَولَ وَ لا قوَّهَ إلّا باللهِ العَلِیِّ العَظیم).

ذکر دیگری برای دفع دلشوره و استرس :

برای رفع استرس و دلشوره ، دست راست را روی سینه خود قرار دهید و هفت مرتبه آیه 288 شریفه سوره رعد را بخوانید . این آیه را با اتجاه به قبله بخوانید و در اثنای قرائت باید توجه قلبی داشته باشید.

(الذّینَ امَنوا وتَطمَئِنُّ قُلوبُهُم بذِکرِ اللهِ اَلا بذِکرِ الله تَطمَئِنُ القلوب)

درمان اضطراب و استرس با قرآن

ذکرهایی برای رفع استرس و درمان اضطراب شدید

دعایی مجرب برای دفع اضطراب و آرامش اعصاب

چهارده مرتبه به ظرفی از آب پاک ذکر « ما شاءَ الله لا حَولَ وَ لا قوَّهَ إلّا باللهِ العَلِیِّ العَظیم » را بخوانید و برای آرامش اعصاب و از بین رفتن اضطراب ، آب را بنوشید.

گفتن ذکر استغفر الله ربی و اتوب الیه و ذکر لا حول و لا قوه الا با الله العلی العظیم نیز بر رفع پریشانی بسیار موثر است.

امام صادق ( ع) در روایتی فرموده است که در شگفتم برای فردی که از 4 چیز می ترسد ، چگونه به 4 کلمه پناه نمی برد!

فردی که ترس بر او غلبه کرده است به ذکر " حسبنا الله و نعم الوکیل" سوره آل عمران آیه 171 پناه ببرد.

افراد اندوهگین به ذکر " لا اله انت سبحانک انی کنت من الظالمین " سوره مبارکه انبیا آیه 87 پناه ببرند.

افرادی که مورد حیله و مکر قرار گرفته اند به ذکر" افوض امری الی الله ، ان الله بصیر بالعباد" سوره مبارکه غافر آیه 44 پناه ببرند.

برای کسانی که خواستار دنیا و زیبایی های دنیا هستند بهتر است به ذکر " ماشاءالله لاحول و لاقوه الا بالله" سوره مبارکه کهف آیه 39 پناه ببرند.

 

درمان سریع اضطراب و بهترین درمان اضطراب شدید با ذکر

4.3217
این مطلب مفید بود ؟18730
توجه : مطالب بخش بهداشت و سلامت سایت نمناک از منابع خارجی ترجمه شده و تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارد . از اینرو توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست .
برگرفته از نورپرتال . افکار نیوز/ن/ز.ت
1 نظر به ثبت رسیده است
وبگردی