دیه
میزان دیه ضربه زدن با چاقو بر اساس عضو مورد اصابت و نوع و شدت آسیب و صدمه وارده محاسبه می گردد.

محاسبه میزان دیه ضربه زدن با چاقو

از قدیم گفته اند «در دعوا، حلوا خیرات نمی کنند» و هر دعوایی هم ، ضرب و جرح و کبودی و خونریزی به دنبال دارد؛ شاید وقتی دو نفر با یکدیگر گلاویز می شوند و ضرباتی بهم می زنند متوجه نباشند که هر ضربه ای که به طرف مقابل می زنند چه مسئولیت هایی را برای آنها در پی دارد. این در حالی است که مطابق با قانون، هر صدمه ای که به دیگران به طور عمدی وارد شود، ممکن است علاوه بر قصاص یا دیه، حبس فرد خاطی را هم در پی داشته باشد اما اگر غیرعمدی باشد، تنها دیه به دنبال دارد.

ضرب و جرح ناشی از نزاع عمدی یا هرگونه اقدام دیگری که موجب خسارت بدنی به دیگران شود، بر اساس شرع و قانون، موجب ضمان واردکننده ضرب یا عامل جرح است و طبق قانون با اجرای قصاص یا پرداخت دیه، این خسارت باید به عنوان یک حق الناس جبران شود.

دیه

دیه ضربه با چاقو

هر ضربه ی چاقو چه مقدار دیه دارد؟

پاسخ:

دیه ضربه زدن با چاقو بر اساس عضو مورد اصابت و نوع و شدت آسیب و صدمه وارده محاسبه می گردد.

هر ضربه ی چاقو چه مقدار دیه دارد؟

1.7524
این مطلب مفید بود ؟175349
برگرفته از دادرس-/ ر
برچسب : دیه
وبگردی