نامه عاشقانه
هنرمندی به نام HA Schult برای خلق اثری هنری و عاشقانه در دیوار اداره پست ابتدا از مردم خواست به صورت داوطلبانه نامه های خود را برای او ارسال کنند تا در نمای این دیوار سهمی داشته باشند.

عاشقانه ترین ساختمان در برلین پر از نامه عاشقانه

دیوار های بلند و پهن اداره پست پیشین پایتخت آلمان به جای انواع سنگ های نما با 35 هزار نامه عاشقانه پوشیده شده است،این ساختمان کاغذی که در عکس ها مشاهده می کنید، عاشقانه ترین بنای دنیاست چرا که با 35 هزار نامه عاشقانه پوشانده شده است.

HA Schultهنرمندی آلمانی است که آثار خود را با استفاده از مواد دورریختنی در ابعاد بزرگ می سازد تا هنر مفهومی خود را را در زندگی روزمره وارد کند و توجه همگان را به مصرف گرایی جامعه غرب جلب کند.

 او در سال 2001 فراخوانی برای جمع آوری نامه های عاشقانه داد، و پس از مدتی بیش از 150/000 نامه عاشقانه دریافت کرد. و از 35 هزارتای آن، برای پوشاندن ساختمان اداره پست برلین، استفاده کرد. هدف این هنرمند آلمانی، یادآوری حس شیرین نوشتن و دریافت کردن نامه های عاشقانه، پیش از اختراع ایمیل است.

تصاویر عاشقانه ترین ساختمان با 35 هزار نامه عاشقانه

نامه عاشقانه
نامه عاشقانه
 
نامه عاشقانه
 
نامه عاشقانه
 
ساختمان عاشقانه
 

نامه عاشقانه ، ساختمانی پوشیده از 35 هزار نامه عاشقانه + تصاویر

4.48
این مطلب مفید بود ؟71
برگرفته از پول نیوز - / ل
وبگردی