شناخت قبل از ازدواج
برای شناخت همسر آینده قبل از ازدواج ابتدا باید شناخت کافی از خانواده همسر داشته باشید و با ترفندهایی مرزهای خانوادگی و طرز برخورد آن ها را بشناسید.

باید ها و نباید هایی که باید قبل از ازدواج بدانید

شما می توانید برای به دست آوردن شناخت کافی از همسر آینده تان به نوع برخورد پدر و مادر همسرتان با یکدیگر و با فرزندان شان مخصوصا همسر آینده تان دقت کنید و اطلاعات زیادی را در این باره کسب کنید . گرچه معمولاً خانواده ها از خودشان بهترین رفتارها را ارائه می کنند، اما به تدریج و با زیرکی شما به دو روش توجه به مرزهای خانوادگی یا با توجه به سبک فرزندپروری می توانید شیوه های ارتباطی خانواده همسرتان را کشف کنید. در این قسمت از نمناک به شناخت قبل از ازدواج انواع مرز های خانوادگی می پردازیم.

شناخت قبل از ازدواج

شناخت مرزهای درون هر خانه و خانواده قبل از ازدواج

هر خانواده از زیر مجموعه والدین و کودکان تشکیل شده است و برای خود مرزبندی مشخصی دارد . در خانواده هر شخص طبق قانون نا نوشته ای وظیفه هر فرد در قبال خود و خانواده مشخص شده و آزادی و محدودیت های او تعیین گردیده است . اگر می خواهید به تربیت خانوادگی همسرآینده تان پی ببرید به مرزهایی که بین افراد وجود دارد، دقت نمایید.

الف) مرزهای بسیار بهم گره خورده

خانواده ای که در آن بی قانونی مطلق به چشم می خورد و همه به شدت به هم وابسته اند، کودکان بزرگ مشق کودک کوچک را می نویسد ، محل خواب پدر و مادر تعیین نشده و یا کاربردهای دیگری مانند جای بازی دارد ، دست در جیب یکدیگر کردن و دانستن رمز کارت پدر عادی است و همه لباس یکدیگر را می پوشند این خانواده ها در بین روان شناسان خانواده به « خانواده با درهای باز » مشهور هستند و در آن کودکان هیچگاه مستقل شدن ، مهارت های ارتباط درست و احترام به حریم شخصی دیگران رانمی آموزند و همیشه به خانواده خود وابسته می مانند .

باید و نباید های قبل ازدواج

ب - مرزهای بسته و یا خشک و بدون هیچ انعطافی

در این خانواده ها که برعکس خانواده اولی است قوانین خشکی حاکم است که آنها را به شکل پادگان نظامی در آورده است. در این خانواده هر کس به فکر خویش است و اگر واقعاً عضوی از خانواده درمانده باشد هیچ کس به او کمک نمی کند. چنانچه در نمناک توضیح داده شده است هیچ کس برای دیگری دل نمی سوزاند و کسی را تشویق نمی کند .

وظیفه هر کس در این خانواده ها خیلی خشک مشخص شده است.مثلاً پدر بار مالی خانواده را در هر صورت به دوش می کشد، مادر کارهای خانه و رسیدگی به فرزند را انجام می دهد ، و فرزند وظایف مخصوص خود را باید سر ساعت مشخص انجام دهد.

از نظر قدرت این خانواده ها مانند پادگان نظامی و از لحاظ عاطفه شبیه مجمع الجزایر هستند. کودکان پرورش یافته در این خانواده ها ، عزت نفس پایین دارند و با دیگران برای شروع رابطه صمیمانه مشکل خواهند داشت.

آشنایی با خانواده همسر

ج - مرزهایی با انعطاف صحیح و مناسب

بسیاری از خانواده ها مرزهای منعطف دارند و نه مانند خانواده اول در هم تنیده و نه مثل خانواده دوم قوانین خشکی دارند بلکه در درجه اول مرزهای شان را مشخص کرده اند یعنی بسیار واضح و روشن، هرکس وظیفه خودش را می داند.

یعنی تا حدودی مادر وظیفه خرید را دارد و تا حدوی این وظیفه با پدر خانواده است. در این خانواده سلیقه ها بر یکدیگر اعمال نمی شود و هر کس حریم خودش را به درستی می شناسد و برای حریم افراد دیگر احترام می گذارد.

اما در خانواده های سالم، مرزها با یک منطق خانوادگی تعیین شده اند و این مرزها در شرایط ضروری و عاطفی تغییر می کنند مثلاً اگر بعد از اتمام تحصیلات وظیفه پسرها استقلال مالی تعریف شده باشد، در این خانواده پدر یک سرمایه مالی برای شروع کار در اختیار پسر قرار می دهد .

شناخت قبل از ازدواج و آنچه باید حتما از خانواده ها بدانید

3.454
این مطلب مفید بود ؟3717
منبع : بخش سبک زندگی نمناک/ن/ز.ت
وبگردی